Teamleden

Wij maakten ons dynamisch team voor je tastbaar! Bekijk het filmpje.

Onze stafmedewerkers staan voor je klaar. Heb je een specifieke vraag, dan vind je in het overzicht hieronder wellicht de persoon die je kan helpen.

Bij wie kan je voor wat terecht op het ACHG?

Aertgeerts Sven
Vaardigheidstrainingen; Sportgeneeskunde; Locomotorisch stelsel
Aertgeerts Bert
Evidence-Based Medicine; Alcohol; Diagnostiek; Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid; Palliatieve zorgen; Richtlijnen; Acute geneeskunde; Klinisch redeneren
Andreou Vasia
stafmedewerker onderwijs
Boogaerts Eveline
Stagefacilitator; Contact met AOP's, huisartsen-stageleiders; Contact met CREMECS; Eindtermen huisartsenstages
Boon Hanne
doctoraatsonderzoek naar het effect van sneltesten op het antibiotica voorschrijfgedrag bij kinderen
Bruyninckx Rudi
Medische Besliskunde; Thoracale pijn
Buelens Katrien
Administratie, Boekhouding, administratieve ondersteuning beleidsraad
Buffels Johan
Coaching van praktijkopleiders en stageleiders; Chronische respiratoire aandoeningen in huisartspraktijk; Spirometrie in huisartspraktijk
Buntinx Frank
Diagnostisch onderzoek; Epidemiologie van en zorg voor (oudere) mensen met kanker; Co- en multimorbiditeit; Zorg in woon- en zorgcentra; Kankerscreening; Morbiditeitsregistratie
Coteur Kristien
doctoraatsonderzoek binnen de Big Bird trial
Coursier Patrick
INTEGO - EMD
Danckaerts Marina
Kinderpsychiatrie
Dauphin Stephanie
KLIMOPstudie: Psychosociaal welzijn van de oudere kankerpatiënt op middellange termijn
De Bruyn Christianne
Stages (basisopleiding en eerste specialisatiejaar)
De Burghgraeve Tine
Ernstige infecties bij acuut zieke kinderen
De Coninck Leen
kwetsbare thuiswonende ouderen
De Lepeleire Jan
Thuis- en ouderenzorg; Dementie; Geestelijke gezondheidszorg; Palliatieve zorgen; Huisarts en praktijkmanagement
De Troeyer Katrien
wetenschappelijk medewerker INTEGO
Degryse Jan
Astma en COPD; Ouderenzorg en Frailty; Evidence-Based Medicine; Educatie en e-learning, afstandsonderwijs
Delvaux Nicolas
Elektronisch medisch dossier, Evidence-basd medicine, Electronis decision support systems, Richlijnen
Devis Marina
Secretariaat onderzoeksafdeling, Leuvense dagen, Contactblad, Nieuwsbrief
Devue Karen
stafmedewerker onderwijs
Elli Steven
wetenschappelijk medewerker INTEGO
Ferrant Louis
Diversiteit in de gezondheidszorg; Interculturele communicatie; Culturele competentie; Gekleurde kansarmoede
Garmyn Maria
Dermatologie
Goderis Geert
Type 2 diabetes; Chronisch zorg, chronisch zorgmodel; Kwaliteit van zorg, kwaliteitsverbetering, implementatie van zorginnovatie; Precariteit en gezondheid
Goedhuys Jo
Wetenschappelijk onderzoek over en opleiding in arts-patiëntcommunicatie Didactische vaardigheden voor praktijkopleiders en stagecoördinatoren
Goossens Martine
Onderwijs (basisopleiding en eerste specialisatiejaar); Voortgezet medisch onderwijs
Groenen Hilde
Administratie Stages Geneeskunde; International office
Hegendörfer Eralda
Herijgers Paul
Facultair stagecoördinator
Hermens Rosella
Kwaliteit van zorg en implementatieonderzoek intra- en transmurale setting (ketenzorg); Ontwikkelen en valideren van kwaliteitsindicatoren
Jansen Leontien
KLIMOP-onderzoek: Psychosociale problemen bij de mantelzorger van de oudere patiënt met kanker.
Laurys Ine
docent lessen gynecologie
Lenaerts Evelien
Kwaliteit van zorg bij mensen met alcoholafhankelijkheid
Leunens Elke
Administratie stages Geneeskunde
Lisaerde Jo
Palliatieve zorg; Zwangerschap, bevalling en perinatale zorg; Ethiek
Mamouris Pavlos
wetenschappelijk medewerker INTEGO
Manhaeve Dominique
Onderzoekslijn “complex levensecht leren”
Matheï Cathy
Epidemiologie infectieziekten; Immunosenescentie; Verslavingsproblematiek
Naegels Marc
Praktijkmanagement (voorschrift)
Nuyts Shauni
doctoraatsonderzoek binnen het INTEGO project
Peters Sanne
Doctoraatsonderzoek in het levensecht leren project over de meest geschikte leeromgeving waarin hulpmiddelen bij het leren effectiever en efficiënter worden gebruikt en bijdragen tot het leerproces.
Pint Geert
Communicatie- en consultatietrainingen
Poppe Willy
Gynaecologie
Pussig Bram
doctoraatsonderzoek binnen het PINO-project
Raat Willem
doctoraatsonderzoek naar hartfalen
Renier Walter
Basale reanimatie (CPR en gebruik AED); Ugenties (dyspnee); Implementatie technische hulpmiddelen bij urgenties (pulsoxymeter, heartscan, multidevice pulsoxymetrie, hart- en ademhalingsritme, temperatuurmeting, EKG, bloeddrukmeting, ...); Gebruik point-of-caretests dyspnee (troponine, D-dimeren, CRP, FABP, pro-BNP, ...)
Schoenmakers Birgitte
Voortgezet medisch onderwijs; Dementie; Mantelzorg; Toetsing
Smeets Miek
hartfalen, organisatie chronische zorg
Smets Karin
Multidisciplinair Oncologisch Consult
Spitaels David
Onderzoek naar de niet-chirurgische aanpak van knieartrose.
Struyf Thomas
doctoraatsonderzoek naar ernstige infecties bij ouderen
Vaes Bert
Epidemiologie, diagnostiek en management van hartfalen, ouderenzorg en frailty en multimorbiditeit
Van Baelen Sabine
Arts-patiëntcommunicatie; Wachtpostwerking
Van Boxem Geert
Consultatietrainingen
Van Mechelen Wouter
Vroegtijdige zorgplanning; De palliatieve patiënt; Richtlijnontwikkeling
Van Nuland Marc
Gesprekstrainingen, video-assessment, psychometrisch onderzoek van observatie instrumenten voor communicatievaardigheden, workplace based training, kwalitatief onderzoek, systematisch literatuuronderzoek, curriculum ontwikkeling
Van Pottelbergh Gijs
Chronische nierinsufficiëntie (bij ouderen) (diagnostiek, behandeling en evolutie); Epidemiologie en consequenties nierfalen bij ouderen
Van Raemdonck Annelies
Infectieziekten: hiv, soa en reisgeneeskunde; Multiculturaliteit; Communicatietrainingen
Van den Akker Marjan
Multimorbiditeit, comorbiditeit, polyfarmacie, huisartsenregistratie, epidemiologie
Van den Bruel Ann
Infecties bij kinderen en ouderen - ERNIE 4
Van der Elst Michaël
D-scope project: het concept frailty
Vanderauwera Lisa
stafmedewerker onderwijs
Vankrunkelsven Patrik
Kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid; Allergische aandoeningen; Ethische vraagstukken (levenseinde, deontologie; ...); Gezondheidzorg in bestuurlijk perspectief; Multidisciplinair overleg (MOC); Primaire preventie (sport, voeding); Onderzoek artrose
Vanneste David
Verbakel Jan
Onderzoeksbasis van klinische diagnostiek (methodologische aspecten, klinische epidemiologie); Diagnostische individuele patiëntdatameta-analyse (methodologie); Pediatrische huisartsgeneeskunde (diagnostiek, prevalentie van ernstige infecties); POCT technische hulpmiddelen bij triage zieke kinderen
Verheyden Bart
doctoraatsonderzoek binnen het ELMO-project
Vermandere Mieke
Palliatieve zorg; Spirituele zorg
Wollersheim Hub
Diagnostiek en behandelmethoden voor suboptimale zorg; Klinische indicatoren, kwalitatieve analyse; Implementatiestrategieën, onderzoeksdesigns; Kwetsbare patiënten