De drie kerntaken van het ACHG zijn onderwijs, onderzoek en academische dienstverlening. Ons uiteindelijke doel is patiënten een kwaliteitsvolle en respectvolle zorg aan te bieden in een gezondere samenleving. Huisartsen zijn hierin een uitermate belangrijke speler. Daarom willen we investeren in een solide en nauwe samenwerking met de huisartsen in het veld.

Ons credo is ‘participatief leiderschap’. Huisartsen kunnen als docent, stageleider of onderzoeker actief deelnemen en mee denken aan de concretisering van deze kerntaken. In ruil willen we hen betrekken en ondersteunen, binnen de respectvolle en dynamische ‘gemeenschap’ die het ACHG is. De finaliteit? Het bevorderen van een houding van levenslang leren met als ‘primaire uitkomstmaat’ de continue verbetering van de kwaliteit van zorg voor onze patiënten in samenwerking met alle zorgverleners.

Concreet:

Uiteraard houden we de vinger aan pols…. Dus, heb je vragen, suggesties of bemerkingen? Aarzel niet om ons die kenbaar te maken: klik hier.