Opleiding tot huisarts

Basisopleiding tot arts

Het ACHG is aanwezig in de basisopleiding tot arts (bachelor en master) binnen de opleidingslijnen ‘De arts in de samenleving’ en 'Wetenschappelijke vorming". Tevens leveren we bijdragen aan de lijn Vaardigheden en communicatie en aan de Probleemoplossende klinische colleges' (POKR).

Ons centrum is inhoudelijk verantwoordelijk voor de vakken:

2de Fase Bachelor of Science in de Geneeskunde

  • Inleiding tot de patiëntenzorg en bijbehorende stage
  • Stage in de patiëntenzorg

3de Fase Bachelor of Science in de Geneeskunde

  • Prestage huisartsgeneeskunde
  • Kwaliteitsvol Praktijkvoeren

Master of Science in de Geneeskunde

  • Verdieping in de gezondheidszorg
  • Evidence in de Klinische Praktijk
  • Klinisch Wetenschappelijke Voorbereiding

Opleiding tot huisarts

De specialisatie huisartsgeneeskunde is een driejarig traject. De opleiding wordt interuniversitair georganiseerd. Voorafgaand aan de opleiding dient elke kandidaat met succes een bekwaamheidsprocedure - met bijkomende bekwaamheidsproef - te doorlopen.

background wave

Bekwaamheidsproef

De bekwaamheidsproef die toegang verleent tot de vervolgopleiding huisartsgeneeskunde wordt jaarlijks éénmalig georganiseerd in juni. Meer informatie kan je via de link hieronder terugvinden of je kan mailen naar louise.vandenpoel@kuleuven.be.

Meer info

Organisatie opleiding

De vervolgopleiding huisartsgeneeskunde (master-na-masteropleiding of MANAMA) wordt georganiseerd door het ISHO, een interuniversitair samenwerkingsverband met de academische centra huisartsgeneeskunde van de vier Vlaamse universiteiten, waaronder het ACHG. Voor de uitvoering doen de universiteiten een beroep op het Interuniversitair Centrum voor Huisartsenopleiding (ICHO).

Bezoek de site van het ICHO

Leeromgeving

Het curriculum huisartsgeneeskunde is een studentgeoriënteerde opleiding in een leeromgeving geïnspireerd door de sociaalconstructivistische visie op leren als “actief”, “constructief” en “cumulatief” proces.

Op basis van deze visie hebben we een leeromgeving gecreëerd waarin studenten leren zelfstandig bevindingen te interpreteren en actief deel te nemen aan kennisontwikkeling. Het leerplatform Sofia faciliteert en ondersteunt studenten en docenten binnen dit onderwijskader.

Bezoek Sofia

Meer info of geïnteresseerd om mee te stappen in het onderwijs?