Over ACHG

Wie zijn wij?

Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) is een klinische afdeling verbonden aan het Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg van de KU Leuven.

De drie kerntaken van het ACHG zijn onderwijs, onderzoek en academische dienstverlening. Ons uiteindelijke doel is patiënten een kwaliteitsvolle en respectvolle zorg aan te bieden in een gezondere samenleving. Huisartsen zijn hierin een uitermate belangrijke speler. Daarom onderhouden we een nauwe samenwerking met de huisartsen in het veld.


Ons credo is ‘participatief leiderschap’. Huisartsen kunnen als docent, onderzoeker of stageleider actief deelnemen en mee denken aan de concretisering van deze kerntaken. In ruil willen we hen betrekken en ondersteunen binnen de respectvolle en dynamische gemeenschap die het ACHG is.

We bevorderen een houding van levenslang leren met als primaire uitkomstmaat de continue verbetering van de kwaliteit van zorg voor onze patiënten in samenwerking met alle zorgverleners.

Birgitte Schoenmakers, Diensthoofd
Bekijk ons team!
Birgitte Schoenmakers, diensthoofd

Onderwijs

Het ACHG staat jaarlijks in voor de opleiding van 140 tot 180 jonge huisartsen binnen de master geneeskunde en voor 500 studenten binnen de driejarige master na master opleiding tot huisarts binnen een interuniversitair kader (ISHO). Dit onderwijs heeft als doel studenten academische competenties te laten verwerven waardoor ze hun verantwoordelijkheid ten volle kunnen opnemen op basis van verantwoorde keuzes. Het opleidingsaanbod wordt bepaald door eigen onderzoek met internationale accenten en wordt gestuurd door maatschappelijke relevantie. Vanuit onze traditie met nieuwe vormen van onderwijs en toetsing streven we naar een hoge aantoonbare vorm van kwaliteit. Een cultuur van dialoog vanuit openheid en vertrouwen tussen docent en student vormt de hoeksteen van ons onderwijs.

background wave

Onderzoek

De onderzoeksafdeling van het ACHG is een sterke internationale speler met over de laatste vijf jaar meer dan 800 publicaties, een budget van 12.000.000 euro, 43 (voltooide en lopende) doctoraten, verschillende FWO-mandaten en een fonds voor huisartsgeneeskunde. Het onderzoek van het ACHG focust zich op heel wat verschillende designs van epidemiologisch, diagnostisch tot kwalitatief onderzoek. 

  1. Patiëntgebonden onderzoek is een eerste onderzoekslijn met grote databanken en registratienetwerken (INTEGO), diagnostisch onderzoek, onderzoek over kwetsbare ouderen met aandacht voor mantelzorgers, kankeronderzoek en onderzoek over palliatieve zorg.
  2. Onderwijsonderzoek is een sterk ontwikkelde tweede lijn met assessment en toetsontwikkeling, cognitie en metacognitie binnen het medisch onderwijs en modellering van de onderwijsomgeving.
  3. Een derde onderzoekslijn behelst zorgorganisatie en -implementatie, met o.a. zorgprogrammatie, klinische zorgpaden en Evidence-Based Medicine.

Maatschappelijke rol

De maatschappelijke rol van het ACHG is belangrijk omwille van de positie van de huisarts in de gezondheidszorg en het grote aantal huisartsen dat vanuit onze faculteit wordt opgeleid. Dit centrum vormt de brug tussen opleiding en onderzoek. Ons groot netwerk (HASTA) in samenwerking met de CREMEC structuur rond de ziekenhuizen is een belangrijke troef voor de KU Leuven. Ook het nationaal centrum voor Evidence-Based Medicine, Belgian Branch of the Cochrane Collaboration (CEBAM) wordt vanuit onze afdeling gestuurd. Heel wat spin-offs zijn de laatste jaren ontstaan vanuit onze afdeling. Intego, EPI centre, Gezondheid & Wetenschap en Ebpracticenet zijn hiervan enkele voorbeelden.

Als laatste dragen we met onze universitaire groepspraktijk (UGP) bij aan de geneeskundeopleiding doorheen de verschillende jaren. Als grote groepspraktijk wordt innovatie nagestreefd in de zorg en bieden we zowel op patiëntenniveau als op praktijkniveau een labo-functie voor onderzoek

Visie & Missie
Situering binnen KU Leuven

Op de hoogte blijven

Schrijf je nu in op onze maandelijkse nieuwsbrief of ontvang ons contactblad.
De laatste edities lees je hier.

Ik wens me in te schrijven op:
background wave