Situering binnen de KU Leuven

Het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde (ACHG) is ingebed in de structuur van de KU Leuven, en ontplooit zijn activiteiten overeenkomstig de visie en de missie van de universiteit.

De KU Leuven, opgericht in 1425, is een Vlaamse universiteit met een katholieke inspiratie en een internationale gerichtheid. Ze heeft het statuut van vrije instelling. Als universiteit is ze een wetenschappelijke instelling waarin grensverleggend onderzoek en kennisoverdracht essentieel en complementair zijn. 

Het ACHG maakt binnen de KU Leuven deel uit van het departement Maatschappelijke gezondheidszorg en Eerstelijnszorg.

Bezoek de officiële site van het departement!
accent