Jaar na jaar groeit het aantal studenten dat aan onze universiteit een huisartsenopleiding wil volgen. De reden van dit succes? Het ACHG investeert onophoudelijk in een degelijke, hedendaagse en op de noden van het veld afgestemde huisartsenopleiding. Ons centrum beseft immers dat het fundament van een kwaliteitsvolle huisartsgeneeskunde al in de basisopleiding moet worden gelegd, en niet ophoudt bij het de wereld insturen van gekwalificeerde huisartsen. Maximale aanwezigheid in de basisopleiding en de vervolgopleiding, een geavanceerde, studentgeoriënteerde, innovatieve leeromgeving met meerjarige leertrajecten en verankering tussen theorie en praktijk, een gedegen voortgezet medisch onderwijs… daar gaan we voor. Kerncompetenties, continuïteit en integratie, (multidisciplinaire) samenwerking en onderwijsvernieuwing zijn daarbij de speerpunten van onze filosofie. Eigen onderzoek en internationale accenten bepalen mee ons opleidingsaanbod.

Ben je huisarts en wil je op een of andere manier bijdragen aan het vormen van ‘uitstekende’ huisartsen, stuur dan een mail naar: info@achg.be

Klik hier om het onderwijsaanbod te raadplegen.

“Het Academisch centrum voor huisartsgeneeskunde streeft naar het opleiden van artsen tot excellente clinici, die streven naar kwaliteit van zorg, een grondhouding hebben van levenslang leren, efficiënt samenwerken met alle zorgverleners, de patiënt een prominente rol laten opnemen en verantwoordelijkheid opnemen voor de gezondheid van een populatiesegment.”

Kerncompetenties

Het huidige curriculum focust op het opleiden van huisartsen die ‘excelleren’ in vijf kerndomeinen: consultatie- en communicatievaardigheden, kennismanagement en vaardigheden op vlak van evidence-based medicine (EBM), medische besliskunde, klinische en technische vaardigheden en praktijkmanagement.

Continuïteit & integratie

Onze huisartsenopleiding blinkt uit op vlak van continuïteit en integratie. Leerefficiëntie, interactie tussen opleiders en studenten, maatschappelijke impact van wat onze studenten leren,… daar hebben we veel aandacht voor. Alle theoretische lessen zijn afgestemd op vaardighedenonderwijs en stages, en omgekeerd. Stagepraktijken zijn dus een belangrijke meespeler in onze leeromgeving.

Samenwerking

Huisartsen zijn teamspelers: het samenwerken met andere disciplines vormt een hoeksteen van hun beroep. De opleiding huisartsgeneeskunde includeert dus ook deze dimensie. Het ACHG zorgt ervoor dat de studenten, aan het einde van hun opleiding, de nodige competenties hebben om met verschillende disciplines samen te werken. Hiervoor ijvert het ACHG naar inter- en intrafacultaire en interuniversitaire samenwerkingsverbanden.

Onderwijsvernieuwing

Onze huisartsenopleiding heeft in haar 40-jarige geschiedenis een solide reputatie opgebouwd op vlak van onderwijsvernieuwing: interactief onderwijs, onderwijs in kleine groepen, het gebruik van nieuwe media, het concept van parallelconsultaties, bijzondere aandacht voor het inoefenen van communicatievaardigheden... allemaal voorbeelden van de onderwijsinnovatietraditie die het ACHG wil voortzetten.