De stages zijn een belangrijk en essentieel onderdeel van de opleiding tot arts, zeker nu de eindtermen van de basisarts "competentiegericht” zijn. Deze competenties geven aan dat, naast het theoretische pakket, vaardigheden en attitudes geïntegreerd deel uitmaken van de opleiding. Deze kunnen het best aangeleerd worden in praktijksituaties, en bij uitstek tijdens de stages.

Onze huisartsen-stageleiders begeleiden studenten tijdens hun opleiding tot basisarts. Onze huisartsen-praktijkopleiders begeleiden huisartsen in opleiding (haio’s) tijdens de daaropvolgende master-na-masteropleiding. Het spreekt voor zich dat de begeleiding van onze studenten tijdens hun stages een uitermate belangrijk aandachtspunt is voor ons centrum. We investeren daarin heel wat tijd, en houden continu de vinger aan de pols.

Het contact met studenten is voor een stageleider een boeiende ervaring, met nuttige leermomenten, mogelijkheden tot zelfreflectie en actief bijblijven. Het uitwisselen van ervaringen met andere stageleiders en met de faculteit kan een absolute meerwaarde hebben voor de dagdagelijkse praktijkvoering.