Onderzoek

De onderzoeksafdeling van het ACHG is een sterke internationale speler met over de laatste 5 jaar meer dan 800 publicaties, een budget van 12.000.000 euro, 43 (voltooide en lopende) doctoraten, verschillende FWO-mandaten en een fonds voor huisartsgeneeskunde.
Het onderzoek van het ACHG focust zich op heel wat designs van epidemiologisch; diagnostisch tot kwalitatief onderzoek.
Projecten

Een compleet overzicht van al onze onderzoeken / studies

Thema's

Een overzicht van al onze onderzoeksthema's en de bijhorende projecten

Groepen

Een overzicht van al onze onderzoeksgroepen en de bijhorende projecten