Onze onderzoeksafdeling heeft zich de laatste tien jaar bijzonder snel en sterk ontwikkeld. Mede via internationale samenwerking wil het ACHG zijn plaats behouden in de top van het huisartsgeneeskundig onderzoek. Wij willen daarvoor gericht kennis verzamelen, ontwikkelen en ter beschikking stellen van huisartsen in ons land en in de wereld en nieuwe inzichten, ontwikkelingen en hulpmiddelen op hun waarde evalueren en er optimale toepassingen voor uitdenken.

De ACHG researchgroep bestaat uit vier divisies: Veroudering en zorg voor ouderen, diagnostiek, kwaliteit van zorg en onderwijsontwikkeling. Er bestaat een belangrijke overlap tussen de onderwerpen van deze divisies. Zij worden ondersteund door strategische dwarsverbindingen: INTEGO, LIKAR en CEBAM. Binnen elke divisie kunnen projecten gecoördineerd worden in onderzoekslijnen en onderzoeksgroepen.

De vier divisies worden gesteund door vijf strategische dwarsverbindingen waarbij de focus ligt op de continue morbiditeitsregistratie en -bewaking en de ontwikkeling van methodologieën. 

  1. Intego
  2. LIKAR 
  3. CEBAM
  4. Evaluatie, systematische reviews en validatie van testen en predictieregels (diagnostiek, screening en monitoring)
  5. Metacognitie

De divisie Veroudering en zorg voor ouderen o.l.v. Cathy Matheï legt de focus op de interactie tussen veroudering, multimorbiditeit en omgeving. Binnen deze divisie onderscheiden we twee onderzoeksgroepen: “wonen en zorgen voor ouderen” en “klinische problemen bij ouderen”

Binnen de divisie Diagnostiek o.l.v. Frank Buntinx, wordt gefocust op diagnose en monitoring van in de huisartsgeneeskunde zo vaak voorkomende aandoeningen met lage incidentie. Hier onderscheiden we de onderzoeksgroepen Vroegdiagnose van ernstige aandoeningen met een lage incidentie en Evaluatie van technologische hulpmiddelen.

De divisie Kwaliteit van zorg o.l.v. Bert Aertgeerts focust op multidisciplinaire kwaliteitsverbeteringsprojecten met de onderzoeksgroepen Transmurale zorgimplementatie, Praktijkorganisatie, Zorg bij het levenseinde en Mantelzorgondersteuning

Met de divisie Onderwijsontwikkeling sluit Ann Roex het rijtje af. Hier ligt de focus op alle stappen van opleiding en levenslang leren van huisartsen. Deze divisie kent twee onderzoeksgroepen: Opleiding en leeromgeving en Toetsingsmethoden.