Filosofie

“Het Academisch centrum voor huisartsgeneeskunde streeft naar het opleiden van artsen tot excellente clinici, die streven naar kwaliteit van zorg, een grondhouding hebben van levenslang leren, efficiënt samenwerken met alle zorgverleners, de patiënt een prominente rol laten opnemen en verantwoordelijkheid opnemen voor de gezondheid van een populatiesegment.”

De Speerpunten van onze filosofie hierbij zijn:
background wave

Kerncompetenties

Het huidige curriculum focust op het opleiden van huisartsen die ‘excelleren’ in 5 kerndomeinen:

  • Consultatievoeren en communicatie
  • Kennismanagement en Evidence-based medicine (EBM)
  • Medische besliskunde
  • Klinische en technische vaardigheden
  • Praktijkmanagement
accent

Samenwerking

Het samenwerken met andere disciplines vormt de hoeksteen van het huisartsenberoep. Hiervoor ijvert het ACHG naar inter- en intrafacultaire en interuniversitaire samenwerkingsverbanden.

accent

Continuïteit en integratie

Leerefficiëntie, interactie tussen opleiders en studenten, de maatschappelijke impact van wat onze studenten leren,... daar hebben we veel aandacht voor. Alle theoretische lessen zijn afgestemd op vaardighedenonderwijs en stages, en omgekeerd. Stagepraktijken zijn dus een belangrijke medespeler in onze leeromgeving.

accent

Onderwijsvernieuwing

Interactief onderwijs, onderwijs in kleine groepen, het gebruik van nieuwe media, het concept van parallelconsultaties, bijzondere aandacht voor het inoefenen van communicatievaardigheden, ….

Allemaal voorbeelden van de innovatietraditie binnen het ACHG

accent