Family Medicine Program van Erasmus Plus: Werkbezoek Jordanië aan KU Leuven

Terug naar overzicht
Het Family Medicine Diploma Program is een Erasmus+ project waarbij zes universiteiten uit Europa en Jordanië, KU Leuven, Stichting Radboud Univerisiteit, Queen Mary University of London, University of Jordan, Hashemite University en Jordan University of Science and Technology de handen in elkaar hebben geslagen om het aantal opgeleide family medicine artsen in Jordanië te vergroten en er zo de algemene gezondheid te verbeteren. 12-15 juni was het aan KU Leuven de beurt om de projectteams van de zes universiteiten in het Erasmus+ project Family Medicine Diploma Program samen te brengen, met de educationele noden en wensen van de Jordaanse partners vooropgesteld.

Het werd een erg warme week. Het programma ging van start in de vergaderzalen van de Universitaire groepspraktijk. Onze collega’s van Radboud University Nijmegen Dr. Marleen Jiskoot-van Ewijk en Janet Kooper beten de spits af met een ‘training of the trainers’. De inzichten over het interageren met trainees werden aangescherpt en de Jordaanse versnaperingen smaakten heerlijk.

Voor de tweede dag verschoof KU Leuven collega Dr. Geert Goderis de focus naar het belang en de (uit)werking van populatiemanagement om de gezondheidszorg te verbeteren op micro, meso en macro niveau. De sessie van Dr. Bert Vaes op dag drie ging hierop voort, met het hands on oefenen op het gebruik van het patiëntendossier om audits uit te voeren als onderdeel van de kwaliteitsverbetering in de huisartsenpraktijk,dit alles mét oog op de wereldgezondheidszorg.

Iedere middag voorzag Alma KU Leuven Studentrestaurant een hartelijke lunch. Een verkoelend ijsje op Ladeuzeplein, een ontspannende wandeling doorheen het stadspark, een jacht op kunstige pralines en andere souvenirs, verpozen aan het water… Dr. Schoenmakers en Severine Thonnon zorgden dat er ruimte was voor voldoende ontspanning tussendoor.

Vervolgens sprak Dr. David Spitaels over ‘patient safety indicators’ en het organiseren van een kwaliteitsverbeteringscyclus. Hij besprak uitvoerig hoe men een veilige omgeving kan creëren voor de patiënt en de zorgverlener.

Tot slot bestond dag vier uit een ‘passed course evaluation’, ingezet door Radboud University Nijmegen collega Dr. Guus Busser. We reflecteerden over het voorbije programma uit de eerste cohorte. We bespraken de vele sterke punten van het programma, zoals de interinstitutionele samenwerking, de evidence based structuur van het programma, de leercontent en de didactische ondersteuning. We waren echter niet blind voor de vele uitdagingen die nog voor ons liggen, zoals het aanbieden van meer 'face to face trainings' en 'on the job trainings', alsook in het aanmoedigen van meer case based discussies tussen de trainees onderling. Wanneer het aantal trainees toeneemt, zijn er eveneens meer geëngageerden nodig om de interactiviteit hoog te houden. 

In een afsluitende managementmeeting bespraken we de volgende stappen in het kader van de duurzaamheid van het programma. Het akkoord om verder te blijven investeren in het programma en evenals de impact en duurzaamheid te verzekeren door middel van onderzoek, werd een belangrijke verdienste. Het werd wederom een emotioneel afscheid, mede door de rijke projectomgeving, -inzet en samenwerking.

Severine Thonnon