ImmunosenescentieTerug naar alle onderzoek rond Veroudering »

Onderzoekers

  • Wim Adriaensen

Supervisor/Promotor

  • Frank Buntinx
  • Cathy Matheï

Abstract

Het word aangenomene dat leeftijdsgebonden verslechtering van het immuunsysteem of immunosenescentie een rol speelt in morbiditeit en mortaliteit bij mensen. De grootste kenmerken van immunosenescentie zijn een vermindering in de adaptieve immuniteit of T- (en B)-cel senescentie en een verhoging van een chronische inflammatoire status of inflammageing, dewelke aan de grondslag ligt van vele leeftijdsgebonden ziektes (artheroslecoris, dementie, sarcopenie, diabetes, etc.) en verbonden is met mortaliteit in de ouderen. Dit laatste resulteert in een verminderd vermogen om infectieuze ziektes te controleren en een verminderde respons tegen vaccinatie.

Aan de hand van de BELFRAIL studie (populatiegebaseerde cohort studie met 567 personen met een leeftijd van boven de 80 jaar) willen we volgende zaken onderzoeken:

  • De complexe relaties tussen verschillende serum inflammatoire markers en functionele beperkingen, ziekte en mortaliteit bestuderen.
  • T-cel senescentie beter in kaart brengen en relaties bestuderen met CMV-status, morbiditeit en mortaliteit.
  • Evalueren van potentiële inflammatoire markers voor fysieke handicap ziekte en mortaliteit uitsplitsen.
  • De relatie tussen CMV infectie en vaccinatie respons bestuderen.

Contact

Wim.adriaensen@med.kuleuven.be
Tel: 016 332 730