Epidemiologie en consequenties van nierfalenTerug naar alle onderzoek rond Veroudering »

Onderzoekers

  • Gijs Van Pottelbergh

Supervisor/Promotor

    Jan Degryse

Abstract

Chronische nierinsufficiëntie (CNI) is een frequent voorkomende chronische ziekte bij ouderen. De grote uitdaging is enerzijds de nierfunctie juist te meten en anderzijds (zeker bij ouderen) het risico op een negatieve evolutie bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie juist in kaart te brengen. Tot nu toe was de focus van ons onderzoek vooral:

  • -Hoe berekenen we best de nierfunctie bij ouderen?
  • -Welke ouderen met nierinsufficiëntie hebben een hoger risico op terminaal nierfalen en/of hogere sterftekans?
  • -Wat zijn de consequenties van nierinsufficiëntie voor andere aandoeningen en de behandeling van deze aandoeningen bij ouderen?

De komende jaren zal ons onderzoek zich ook focussen op hoe deze kennis te implementeren en te komen tot echte geïntegreerde zorg voor alle patiënten met chronische nierinsufficiëntie.

Key words: Chronic kidney disease, Epidemiology, estimating and measuring the renal function and Integrated care

Referenties


Van Pottelbergh G, Vaes B, Jadoul M, matheï C, Wallemacq P, Degryse J. The prevalence and detection of chronic kidney disease (CKD--related metabolic complications as a function of estimated glomerular filtration rate in the oldest old.

Van Pottelbergh G, Van Heden L, Mathei C, Degryse J. Methods to evaluate renal function in elderly patients: a systematic literature review. Age Ageing 2010 Sep;39(5):542-8.

Van Pottelbergh G, Vaes B, Morelle J, jadoul M, Wallemacq P, Degryse J. Estimating GFR in the oldest old: does it matter what equation we use? Age Ageing 2011;40(3):401-5.

Van Pottelbergh G, Bartholomeeusen S, Buntinx F, Degryse J. The evolution of renal function and the incidence of end-stage renal disease in patients aged >=50 years. Nephrol Dial Transplant 2011; Nov 18 (Epub)

Van Pottelbergh G, Bartholomeeusen S, Buntinx F, Degryse J. The prevalence of chronic kidney disease in a Flemish primary care morbidity register. Age Ageing 2012; 41(2):231-233.

Van Pottelbergh, G., Degryse, J. (sup.), Wallemacq, P. (cosup.) (2013). The diagnosis and outcome of chronic kidney disease in older persons.

Van Pottelbergh G., Degryse JM, (2013) An alternative classification system for chronic kidney disease. BMJ, sept 21; 347: 21

Van Pottelbergh G, Vaes B, Adriaensen W, Matheï C, Legrand D, Wallemacq P, Degryse JM. The glomerular filtration rate estimated by new and old equations as a predictor of important outcomes in elderly patients.BMC Med. 2014 Feb 12;12(1):27.