Complex lerenTerug naar alle onderzoek rond Onderwijsontwikkeling »

Onderzoekers

  • Dominique Manhaeve en Mieke Vandewaetere

Supervisor/Promotor

  • Ann Roex
  • Bert Aertgeerts
  • Geraldine Clarebout

Abstract

In dit onderzoek gaan we na in welke mate de introductie van een nieuwe IT-gestuurde leeromgeving, gebaseerd op het complex leren model, de student beter voorbereidt op het werk in de huisartspraktijk (maw leidt tot de vorming van meer competente artsen).

In het huidige curriculum worden vaardigheden en kennis afzonderlijk onderwezen. In deze nieuwe leeromgeving worden huisartsgeneeskundige thema’s op integrale manier aangeboden. Het leren vertrekt er van complexe, levensechte problemen (bvb de patiënt die op raadpleging komt ivm de opvolging van diabetes mellitus). Hieruit vertrekkend komen in de leeromgeving alle aspecten aan bod: communicatie (bvb motivationele gesprekstechnieken ter verhoging van compliantie), technische vaardigheden (bvb voetonderzoek), specifieke kennis (bvb diabetes mellitus richtlijnen), praktijkmanagement (bvb hoe elektronisch medisch dossier organiseren voor optimale registratie diabetes),… Hiervoor werken docenten uit verschillende expertisedomeinen samen. In de leeromgeving kunnen de werkvormen van velerlei aard zijn (demonstraties via videomateriaal, groepswerkjes, elektronisch discussiefora, practica, klinische colleges,…), maar centraal wordt een IT-platform gebruikt.

U kunt de vorderingen van dit onderzoeksproject volgen via de specifieke projectsite.