POC

De opleiding tot huisarts (van basisopleiding tot vervolgopleiding) en het voortgezet medisch onderwijs worden in goede banen geleid door de onderwijsraad. Zij toetst haar beleid af aan het docentenforum. Dat bestaat uit interne en externe docenten, en een studentenvertegenwoordiging. De onderwijsraad komt maandelijks bijeen; het docentenforum om de drie maanden.

Daarnaast is er ook de permanente onderwijscommissie (POC) Huisartsgeneeskunde

Permanente Onderwijscommissie

Deze commissie ontwerpt het onderwijskundig referentiekader van de opleiding, het onderwijsprogramma en de didactische vormgeving van de opleiding, en staat tevens in voor de voortdurende evaluatie van het opleidingsprogramma. De commissie bestaat uit leden van het zelfstandig academisch personeel en uit een adequate vertegenwoordiging van bij de opleiding betrokken studenten, assisterend academisch personeel en bijzonder academisch personeel, en eventueel van alumni. De permanente onderwijscommissie vergadert ten minste viermaal per academiejaar.

Het Onderwijsteam