COVID-19 tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode: wat weten we tot dusver?

Duider: Dr. Apr. Michael Ceulemans; Klinische Farmacologie en Farmacotherapie, KU Leuven
Teratologie Informatie Service Lareb (NL)

Korte samenvatting

Een recent gepubliceerd overzichtsartikel vat de beschikbare gegevens samen over de mogelijke risico’s en gevolgen van COVID-19 infectie tijdens de zwangerschap en borstvoedingsperiode (1). Theoretisch zijn zwangere vrouwen een risicopopulatie voor het ontwikkelen van ernstige luchtweginfecties. Uit de beperkt beschikbare gegevens blijkt dat zwangere vrouwen met COVID-19 symptomen vertonen die gelijkaardig zijn aan die van niet-zwangere patiënten en dat COVID-19 geen ernstiger verloopt kent tijdens de zwangerschap. Verder zou maternale COVID-19-infectie kunnen leiden tot problemen bij de pasgeborene, zoals vroeggeboorte of ademhalingsklachten. Er is momenteel geen bewijs van verticale transmissie van het virus of overdracht van het virus via de moedermelk. Volgens internationale richtlijnen hoeft borstvoeding de facto niet te worden vermeden, maar vraagt het overleg tussen de patiënte en haar zorgteam, net als het toepassen van strikte hygiënemaatregelen.

Adviezen en richtlijnen

De inzichten in COVID-19 evolueren momenteel razendsnel. Voor een actuele stand van zaken over de situatie in België wordt verwezen naar https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx.

Voor de aanpak en het management van COVID-19 wordt er verwezen naar de richtlijnen die gepubliceerd werden in het tijdschrift Lancet Infectious Disease (2) en door de Amerikaanse en Britse vereniging van gynaecologen (3,4). Deze adviezen moeten worden afgetoetst aan de adviezen die door de Belgische autoriteiten en beroepsorganisaties ter beschikking (zullen) worden gesteld.

Medicamenteuze aanpak

Voor de medicamenteuze behandeling van COVID-19-infectie is er momenteel geen enkel geneesmiddel geregistreerd voor deze indicatie. Een aantal geneesmiddelen worden experimenteel gebruikt (zoals lopinavir/ritonavir, chloroquine, remdesivir). Meer informatie hierover is terug te vinden op volgende website (5):

https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/medicamenteuze-behandelopties.

Besluit

Hoewel zwangere vrouwen momenteel niet worden beschouwd als een risicopopulatie voor COVID-19, raden de auteurs aan om extra aandacht te hebben voor COVID-19 bij zwangere en borstvoedende vrouwen en hun zuigelingen.

Referenties

  1. Ceulemans M, Allegaert K, Van Calsteren K, Van Ranst M. COVID-19 tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode: wat weten we tot dusver? Tijdschrift voor Geneeskunde. 2020
  2. Favre G, Pomar L, Qi X, Nielsen-Saines K, Musso D, Baud D. Guidelines for pregnant women with suspected SARS-CoV-2 infection. Lancet Infect Dis. 2020.
  3. The American College of Obstetricians and Gynecologists. Practical advisory: novel coronavirus 2019 (COVID-19). 13/03/2020.
  4. Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Coronavirus (COVID-19) infection and pregnancy. 13/03/2020.
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Medicamenteuze behandelopties bij opgenomen patiënten met COVID-19. 13/03/2020.

18-03-2020