Family Medicine Diploma Program

Een eenjarig trainingsprogramma ontsproten uit de samenwerking tussen onderzoekscentra over heel Europa en de Jordaanse universiteiten en mede-gefinancierd door het Erasmus+ programma van de Europese Unie. Dit project loopt van 2021 tot 2024 en biedt een platform voor zowel de Jordaanse universiteiten als de EU-partners om de eigen onderwijsvaardigheden verder te kunnen ontwikkelen en veranderingen in de gezondheidssector buiten de eigen regio effectief te bewerkstelligen.

Jaarlijks studeren aan Jordaanse medische scholen bijna 2000 studenten af. Dit aantal overtreft echter ruimschoots de circa 400 beschikbare plaatselijke opleidingsplaatsen. Gemiddeld hebben geneeskundestudenten twee weken training in de ambulante eerstelijnszorg nodig gedurende hun volledige medische opleiding. Het grootste deel van deze opleiding vindt plaats in een klinische context of in gespecialiseerde klinieken. 

Door het tekort aan verblijfplaatsen gaat een overgrote meerderheid van de afgestudeerden meteen aan de slag als huisarts in een poliklinische setting. Dit gebrek aan een postdoctorale opleiding zorgt ervoor dat huisartsen vaker een baan zoeken binnen het ministerie van Volksgezondheid en vaak op het platteland moeten werken zonder begeleiding of academische ondersteuning. Het resultaat is een drastische discrepantie in de zorg tussen de klinieken met plaatselijk opgeleide artsen en die met huisartsen.

Het belangrijkste doel van het Family Medicine Diploma Program is om de algemene gezondheidszorg in Jordanië te verbeteren door meer en beter opgeleide artsen aan te bieden en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen door dure doorverwijzingen en onnodige tests te verminderen.

Huisartsen krijgen een waardevolle praktijkervaring in een poliklinische omgeving onder toezicht van een door het bestuur goedgekeurde Family Medicine arts. De huisartsen zullen hierbij voldoende training krijgen om zelfverzekerd en nauwkeurig een brede differentiaaldiagnose te ontwikkelen, een specifieke diagnose te stellen en vervolgens de ziekte op de juiste manier te behandelen. Er zal veel nadruk worden gelegd op kritisch denken en communicatieve vaardigheden. Bovendien zullen artsen, omdat ze meer vertrouwen hebben gekregen in hun klinisch oordeel, minder patiënten doorverwijzen naar specialisten en minder onnodige tests en procedures uitvoeren. Dit alles zal de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen, wat leidt tot een betere gezondheid doorheen de gehele gemeenschap. 

Prof. dr. Birgitte Schoenmakers, Severine Thonnon en Alexandra Van Landuyt vormen het Belgisch team in dit internationaal project.

Wil je graag meer weten?