OSCAR-HF Pilootstudie

Verbetering in de eerstelijnszorg voor patiënten met hartfalen

De OSCAR-HF pilootstudie werd opgezet met als doel om de zorg voor patiënten met hartfalen in de huisartspraktijk te verbeteren. Deze studie is een samenwerking tussen de diensten cardiologie van UZ Leuven en ZOL Genk, de dienst klinische biologie van ZOL Genk en het Academisch Centrum Voor Huisartsgeneeskunde in Leuven.

Acht deelnemende huisartspraktijken in regio Leuven en Genk kregen de kans om hieraan mee te werken, door:

  • een complexe interventie bestaande uit audit en feedback,
  • een NT-proBNP point-of-care (POC) test, en
  • ondersteuning door een hartfalenverpleegkundige

Projectmedewerkers