Bert Vaes

Zelfstandig academisch personeel (ZAP)
Prof. Dr. Bert Vaes is de supervisor van het INTEGO-netwerk. INTEGO is een morbiditeitsregistratienetwerk van meer dan 100 huisartsenpraktijken verspreid over Vlaanderen dat zich heeft ontwikkeld tot een monitoringsinstrument met wekelijkse geautomatiseerde dataverzamelingen. Daarnaast probeert hij met de huisartsenbarometer technologie voor AUDIT en Feedback ‘population health management’ te implementeren in huisartsgeneeskunde. Hij heeft dan ook veel ervaring met databeheer en data-analyse. Hij is de promotor van een FWO-project dat de associatie tussen verstedelijkingsfactoren en mentale gezondheid in Vlaanderen onderzoekt. Verder is hij de promotor van de lopende IMPACT-B-studie die de implementatie van een hartfalen ziektemanagementprogramma in de regio Leuven (Vlaanderen) evalueert. Als praktiserend huisarts (Hoeilaart) heeft hij bovendien veel klinische ervaring en begrijpt hij heel goed de barrières en faciliterende factoren bij het implementeren van nieuwe technologieën en procedures in de huisartsenpraktijk. Hij werkt intensief samen met Sciensano en de universiteiten van Gent, Antwerpen en Brussel (ULB) voor onderzoeksprojecten op het gebied van eerstelijnsgegevens, zoals onder andere de mapping van de ‘huisartsenwoordenboek’ naar de SNOMED-CT terminologie. Tijdens de Covid-pandemie werkte hij als consulent voor VIVEL, het Vlaams Instituut voor Eerstelijnszorg, en was hij lid van de federale Werkgroep Vax Strategie van de Task Force Covid vaccinatie. Hij is lid van de Expertisegroep Kwaliteit en Vorming van Domus Medica (de Vlaamse Vereniging van Huisartsen) en hij is lid van de begeleidingscommissie van VIKZ (Vlaams Instituut Kwaliteit van Zorg). Prof. Dr. Vaes is (co)auteur van meer dan 100 internationale wetenschappelijke artikels.

Publicaties