INTEGO Quality of Care

AUDIT and Feedback binnen het INTEGO netwerk

Missie

    AUDIT and Feedback binnen het INTEGO netwerk

    • Opschaling A&F met barometerprincipe

    Koppeling met andere databases (zie ook INTEGO-milieu) - Dashboarding

    EPD-ontwikkelingen en contact met EPD-ontwikkelaars

    Doel: monitoren van drievoudige (viervoudige?) streefindicatoren in eerstelijnszones

Wil je meewerken aan dit project?