Academie voor de Eerste lijn

4 universiteiten en 6 hogescholen bundelen krachten, middelen en kennis voor de uitbouw van een sterke eerstelijnszorg in Vlaanderen.
Door de hulp van de thuisverpleegkundige kan ik in eigen huis blijven wonen.

De Academie Voor De Eerste Lijn is een netwerk voor onderzoek en onderwijs en bestaat uit de Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Hogeschool Gent, Artevelde Hogeschool, Vives Hogeschool, Karel De Grote Hogeschool, Thomas More Hogeschool, UC Leuven-Limburg, het Wit-Gele Kruis en het Vlaams Patiëntenplatform.

De Academie voor de Eerste Lijn moet de onderzoekscapaciteit in Vlaanderen over de eerste lijn vergroten. Ze zal de eerstelijnszones ondersteunen door kennis op te bouwen over echte persoonsgerichte zorg, innovatieve instrumenten en actieplannen ontwikkelen in samenwerking met de terreinactoren. Voorts moet de Academie de nood aan onderwijs en permanente vorming van zorgverleners helpen invullen en ertoe bijdragen dat de uitstroom van professionals uit de welzijns- en zorgsector gemilderd wordt.

Vijf onderzoeksmanagers leiden de onderzoekafdelingen van de Academie Voor De Eerste Lijn en garanderen de wetenschappelijke leiding van hun onderzoeksdomein. Voor de KU Leuven is dit Prof. dr. Birgitte Schoenmakers (ACHG).

 

Wil je graag meer weten?