ROSIE

Opsporen ernstige infecties bij ouderen

ROSIE staat voor ‘Recognition Of Serious Infections in the Elderly’. Met deze studie willen we nagaan hoe een ernstige infectie bij oudere patiënten het best kan gediagnosticeerd worden.

Ouderen zijn erg vatbaar voor infecties en vele van deze infecties kunnen bij hen ernstige gevolgen hebben. Denk maar aan de negatieve impact op hun mobiliteit, op het zelfstandig functioneren, aan de mogelijke acute en chronische complicaties, of zelfs de verhoogde kans op mortaliteit. Helaas hebben we dit ook weer moeten ondervinden in deze Corona-tijden.

Als huisarts kunnen wij door een snelle en correcte diagnose een belangrijke impact hebben op het verloop en de gevolgen van een infectie. Dat dit niet altijd gemakkelijk is, weten we uit ervaring maar al te goed. Tekenen en symptomen van infectie zijn bij ouderen dikwijls zeer onduidelijk. Momenteel zijn er ook bijna geen studies van goede kwaliteit die wetenschappelijk onderbouwen hoe we het best zo’n ernstige infectie kunnen diagnosticeren in de huisartspraktijk.

Met deze studie willen we nagaan hoe een ernstige infectie bij oudere patiënten het best kan gediagnosticeerd worden.

Voor deze studie Hiervoor zoeken we huisartsen die bereid zijn om de klinische tekenen en symptomen bij deze patiënten te noteren op een elektronisch formulier. Ook wordt gevraagd om een bloedstaal te nemen, dat door het onderzoekslab zal opgehaald worden.

Op basis van de bekomen gegevens stellen wij een predictieregel op, die het veilig uitsluiten van een ernstige infectie bij ouderen vergemakkelijkt. We streven ernaar om meer dan 1000 acuut zieke ouderen, bij wie de huisarts een infectie vermoedt, te includeren. De studie start in september 2020 en loopt tot maart 2022.

Als u graag deelneemt aan dit project of meer info wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kan dit doen via het formulier te vinden op onze officiële site onderaan.