ELMO

Elektronische laboratoriumaanvragen met beslissingsondersteuning

Om ziekten op te sporen, de (neven-)werking van bepaalde behandelingen te beoordelen of het verloop van aandoeningen, zoals diabetes, op te volgen, vragen huisartsen voor hun patiënten bloedtesten aan. Het is echter niet altijd evident om te weten welke testen het meest gepast zijn. Dit komt door het toenemende aantal chronische zieken en de combinatie van verschillende geneesmiddelen, waardoor er schadelijke interacties kunnen optreden. Bovendien worden er steeds meer nieuwe bloedtesten ontwikkeld.

Hierdoor worden er soms onnodige bloedtesten aangevraagd, wat kan leiden tot afwijkende resultaten zonder duidelijke betekenis. Dit zorgt voor onnodige ongerustheid en leidt vaak tot verder onderzoek en bijkomende kosten. Anderzijds worden noodzakelijke bloedtesten soms niet aangevraagd, waardoor belangrijke ziekten of problemen te laat of niet worden vastgesteld.

Vandaag moeten huisartsen de gewenste bloedtesten aanduiden op een (meestal nog papieren) aanvraagformulier. Met een online aanvraagformulier willen we de huisarts al de meest gepaste bloedtesten voorstellen, op basis van de medische redenen die hij opgeeft bij zijn aanvraag. Doel van ons onderzoek is om na te gaan in welke mate deze nieuwe aanpak een invloed heeft op de keuze van de bloedtesten door de huisarts.

Projectmedewerkers