ARON Trial

Antibiotica en voorschrijfgedrag bij acuut zieke kinderen

Wat willen we onderzoeken?

Het doel van de studie is een beslisboom te testen die artsen nauwkeurig kan adviseren wanneer antibiotica niet nodig zijn.

De beslisboom combineert verschillende elementen, waaronder een vingerpriktest voor een inflammatie (infectie) merker (genaamd C-reactief proteïne of CRP) die door uw arts wordt uitgevoerd tijdens de raadpleging.

De dokterspraktijken die meedoen zijn per toeval verdeeld over 2 groepen: in één groep zal het resultaat van de beslisboom de arts adviseren wanneer antibiotica niet nodig zijn (interventiegroep), in de andere groep zal de arts beslissen of uw kind antibiotica nodig heeft op de gebruikelijke manier (controlegroep) zonder de beslisboom of de vingerpriktest.

Nadien vragen wij om een digitaal dagboekje in te vullen onder de vorm van een applicatie op een smartphone. De arts van uw kind zal nog bijkomende informatie verzamelen tot 30 dagen na het consult om zo het verloop van de ziekte in de tijd te documenteren.

Waarom willen we dit onderzoeken?

Kinderen krijgen regelmatig infecties, die meestal veilig behandeld kunnen worden zonder antibiotica. Nochtans krijgen heel veel kinderen antibiotica voorgeschreven, wat bijdraagt tot antibiotica-resistentie en een hogere zorgafhankelijkheid.

Projectmedewerkers

Wil je graag meer weten?