Werkplekevaluatie in de ManaMa Huisartsgeneeskunde

Terug naar overzicht
De master-na-master in de huisartsgeneeskunde heeft tot doel huisartsen af te leveren die op wetenschappelijk verantwoorde wijze vaardig zijn om hun beroep in de dagelijkse praktijk te beoefenen. Afgestudeerde huisartsen beschikken over alle nodige competenties om een huisartsgericht probleem correct te benaderen en te behandelen. Om te garanderen dat huisartsen in opleiding (HAIO’s) zich ten volle kunnen ontwikkelen tot huisarts, worden de nodige competenties binnen de huisartsopleiding aan de hand van de zeven CanMEDS-rollen gedefinieerd. Competenties zijn echter abstracte, algemene begrippen en soms lastig te evalueren in de praktijk. Daarom wordt werkplekevaluatie vanaf dit jaar aan de hand van 10 clusters en bijbehorende kenmerkende beroepsactiviteiten (KBA’s) opgericht.


Verschenen in het Contactblad Januari 2023


Een cluster omvat een samenhangend geheel van klachten en/of aandoeningen en vertegenwoordigt een belangrijk onderdeel van de huisartsenzorg (bv. korte episode zorg, preventie, enz.). Per cluster is beschreven welke KBA’s daarbij horen. Een kenmerkende beroepsactiviteit is een ‘observeerbare activiteit die exemplarisch is voor het huisartsgeneeskundig handelen’. Voor het succesvol uitvoeren van een KBA moet de HAIO verschillende competenties uit meerdere CanMEDS rollen beheersen. De competenties vanuit de CanMEDS rollen zijn gekoppeld aan de KBA’s (en daarmee ook aan de cluster, waar de KBA’s onderdeel van zijn). Elke situatie is immers anders en stelt andere eisen aan kennis, houding of vaardigheden. Wanneer men bijvoorbeeld kijkt naar de CanMEDS rol 'Communicator' ziet men dat een spoedeisende situatie andere eisen stelt aan de communicatie van de HAIO dan een consult waarin de HAIO gezondheidsrisico’s bespreekbaar wil maken. Een HAIO is pas competent als deze de CanMEDS rollen in verschillende contexten flexibel kan inzetten. Het gebruik van clusters en KBA’s biedt aan HAIO’s en praktijk-opleiders een leerplan voor werkplekleren en evalueren. Feedback is gekoppeld aan het dagelijks functioneren van de HAIO en is daarom meer nauwkeurig. Op deze manier wordt het leerproces op de werkplek beter ondersteund en opgevolgd.


SBO Scaffold

Prof. dr. Birgitte Schoenmakers
Vasiliki Andreou
ePortfolio’s voor het ondersteunen van werkplekleren in het gezondheidszorgonderwijs
Dit vierjarig onderzoeksproject is ontstaan uit

een unieke samenwerking tussen de Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven en
Arteveldehogeschool.
Meer info op: https://www.sbo-scaffold.com/