Verslag PhD Verdediging Thomas Struyf: ROSIE Studie - opsporen van ernstige infecties bij ouderen

Terug naar overzicht
Op 27 oktober verdedigde Thomas Struyf zijn proefschrift met als titel 'Recognition Of Serious Infections in the Elderly (ROSIE)'. Dit vierjarig onderzoeksproject, onder supervisie van promotor Prof. Dr. Ann Van den Bruel, bestond uit een voorbereidende fase, waarin onderzocht werd wat er tot nu toe geweten is over de diagnose van ernstige infecties bij ouderen in de ambulante zorg (systematische review), wat we juist bedoelen met ‘een ernstige infectie’ in deze populatie (Delphi definitie), en hoe vaak potentieel ernstige infecties voorkomen bij ouderen in de Vlaamse huisartspraktijk (Intego-register studie).

Verschenen in het Contactblad Januari 2023


Thomas Struyf

Na deze voorbereidende fase zijn we gestart met de diagnostische ROSIE studie bij huisartsen en op spoeddiensten. Het uiteindelijke doel van deze studie is het ontwikkelen van een klinische predictieregel die artsen moet helpen om een ernstige infectie bij acuut zieke oudere patiënten veilig uit te sluiten. Ouderen zijn erg vatbaar voor infecties en vele van deze infecties kunnen bij hen ernstige gevolgen hebben. Als huisarts kunnen wij door een snelle en correcte diagnose een belangrijke impact hebben op het verloop en de gevolgen ervan bij deze kwetsbare ouderen.

De predictieregel zal gebaseerd zijn op klinische kenmerken en biomarkers. Van elke deelnemer slaan we momenteel ook een bloedstaal op in de Biobank van UZ Leuven, zodat we extra biomarkers kunnen onderzoeken in de nabije toekomst. Er zullen twee aparte predictieregels ontwikkeld worden: één voor gebruik op de spoedafdeling, en één voor gebruik door de huisarts.

De start van de ROSIE studie viel samen met het begin van de Coronacrisis. Daardoor kende de studie een moeilijke start, maar hadden we ook de mogelijkheid om te bestuderen welke tekenen en symptomen kunnen wijzen op de aanwezigheid van COVID-19 (Cochrane systematische review).

We zijn door die tragere start nog op zoek naar huisartsen die graag willen meewerken aan de studie. Er zijn mooie prijzen te winnen: de drie praktijken die het meeste ouderen includeren krijgen van ons een Afinion-2 toestel t.w.v. 3700 euro cadeau! Hiermee kan point-of-care CRP, HbA1c, lipiden en ACR gemeten worden. 

Als u graag deelneemt aan dit project of meer info wenst, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. U kan dit doen door het contactformulier in te vullen op onze website (www.epi-centre.be/rosie), of door te mailen naar: Thomas.Struyf@kuleuven.be of Ann.Vandenbruel@kuleuven.be