Terugkomdag Huisarts in de media

Terug naar overzicht

Media zijn al lang niet meer uit het wereldbeeld weg te denken. Ook huisartsen worden er meer en meer mee geconfronteerd. Ze zien vertegenwoordigers van hun beroep verschijnen in realityreeksen, krijgen recensies op Google en ontvangen berichten van hun patiënten op Facebook. Ook toekomstige huisartsen zullen eerder vroeg dan laat te maken krijgen met de invloed van (sociale) media op hun beroep. Vanuit deze insteek groeide bij Birgitte Schoenmakers en Marc Van Nuland het idee een terugkomdag te organiseren voor co-assistenten huisartsgeneeskunde met als thema ‘Huisarts in de media’. Kristien Coteur, Pieter Jansen en Pieter Van Bostraeten organiseerden de dag.

In de voormiddag namen de co-assistenten de tijd om te reflecteren over verschillende mediafragmenten en op welke manier deze een impact hebben op zichzelf en op het imago van hun beroep. Ze presenteerden in kleine groepjes hun bevindingen aan elkaar en concludeerden erg verschillend, waardoor een interessante discussie op gang kwam. Zo kunnen de media een belangrijke invloed hebben op de balans tussen nabijheid en professionele afstandelijkheid die een huisarts goed moet bewaken. Vanuit de optiek dat media inzetten op ‘views’, wordt aan framing gedaan van het huisartsenberoep om voldoende sensatie op te kunnen wekken. Dit kan volgens de studenten een onrealistisch beeld scheppen van de huisarts. De co-assistenten zagen ook constructieve pistes om een juiste weerspiegeling te creëren in de media, zoals door vanuit huisartsenverenigingen in dialoog te gaan met programmamakers en door huisartsen voldoende aan het woord te laten in duidingsprogramma’s en huisarts-gerelateerd nieuws.

Gesterkt door reflectie en 2 uur langer wakker te zijn, volgden de co-assistenten aandachtig een uiteenzetting van Marleen Finoulst, hoofdredactrice van Gezondheid en Wetenschap, die sprak over de grote impact die media en verdraaiing van wetenschappelijk onderzoek kan hebben op de volksgezondheid. Ze vertelde over dodelijke hoeveelheden vitamine D, onvermelde nevenwerkingen van Montelukast en anti-gluten-hypes die leidden tot toegenomen schildklierproblematiek. Ze promootte het gebruik van hun eigen app ZoekGezond en andere officiële kanalen om evidence-based nieuws aan de man te brengen.

Na de middag viel de beurt aan Stefaan Lammertyn, communicatiemanager bij AZ Groeninge en vermeend social media evangelist. Hij zoog de aandacht van begin tot eind naar zich toe met een energieke en gevatte presentatie waar hij de studenten meenam door de opportuniteiten maar ook de gevaren van sociale media voor het medisch beroep. Hij mocht specifiek van zijn dochter niet vermelden dat zij een jaargenoot was, waarop hij leutig binnen de 5 minuten haar foto projecteerde om dit even te vermelden. Aan vertier, maar ook relevante boodschappen, geen gebrek.

Eindigen deden we met een paneldebat, waar de studenten hun vragen over de relatie tussen sociale media en het huisartsenberoep mochten afvuren op onze eigenste Birgitte Schoenmakers, Stefaan Lammertyn die nog met plezier even bleef plakken en Jeroen Van Den Brandt, voorzitter van Domus Medica en last minute online meevolger. Zij bespraken thema’s als privacy, authenticiteit, politieke standpunten en bedachtzame verdeling van tijdsinvestering en konden, hoewel zelfverklaard tot de oudere generatie te behoren, jeugdig en gevat onze studenten inspireren.

Zowel de lesgevers als de studenten blikken terug op een geslaagde dag rond een steeds zinvoller wordend thema en trekken beide gesterkt het werkveld in. Een volgende editie vindt plaats op maandag 26/06/2023, waarvoor Stefaan Lammertyn alvast enthousiast bevestigde. Helpende handen voor de organisatie, verdere ontwikkeling of ondersteuning ter plaatse kunnen zich steeds aanmelden bij een van de organisatoren.