Projectoproep implementatieprojecten ebpracticenet 2023

Terug naar overzicht

Binnen het Belgische EBP-netwerk ondersteunt ebpracticenet de verspreiding en implementatie van evidence-based aanbevelingen uit praktijkrichtlijnen bij gezondheidsberoepen in de eerste lijn.

Het doel van deze projectoproep is om projecten te financieren die implementatie van (aanbevelingen uit) praktijkrichtlijnen bevorderen door gebruik te maken van effectieve implementatietechnieken die (in het Belgisch zorglandschap) tot nu toe onderbenut bleven. Hierdoor dragen deze projecten bij aan de verdere verspreiding van evidence-based gebruik van implementatiestrategieën in de eerstelijnsgezondheidszorg. Geselecteerde projecten zijn kleinschalig, maar hebben potentieel voor bredere implementatie (natraject of opschaling door middel van andere financiering), om zo een blijvende impact te hebben op de kwaliteit van de eerstelijnszorg, met blijvende gezondheidswinst.

De projecten hebben een looptijd van 1 jaar, en worden opgestart in 2023.

Indienen kan via het bijgevoegde formulier, ten laatste op 1/11/2022.

Lees de volledige projectoproep

Open het formulier voor kandidaatstelling