Huisartsen gezocht voor een focusgroep over ras en etniciteit

Terug naar overzicht

Inclusie en diversiteit zijn belangrijke onderwerpen in gezondheidsonderzoek, zorg en beleid in Europa – zo ook in België. Recent hebben problemen zoals het minder accuraat functioneren van de vinger pulse oximeters op een donkere huid, en de hogere morbiditeit en mortaliteit in coronapatiënten met een migratieachtergrond geleid tot nadere aandacht voor inclusie en diversiteit in zorg en biomedisch onderzoek.
Hier zijn naast gender, migratiegeschiedenis, sekse, religie, taal, opvoeding en seksualiteit, etniciteit en ‘ras’ aandachtspunten geworden binnen het zogenaamde inclusieparadigma. 'Ras' is echter een zeer omstreden term waarvan het gebruik in onderzoek en de geneeskunde hevig is bediscussieerd. In België is veel nog onbekend over de aanwezigheid van het gebruik van raciale en etnische categorieën in de geneeskunde en zorg.

Zorgverleners moeten steeds vaker rekening houden met diversiteit en verschillende categorieën registreren, zoals bijvoorbeeld voor de spirometrie en de GFR-schatting (eGFR formules). Echter bestaat er momenteel weinig onderzoek naar de ervaringen van zorgverleners hiermee. Hoe ervaren huisartsen het gebruik van rasspecifieke diagnostiek en het raciaal en etnisch classificeren van patiënten? Welke kennis of informatie hebben huisartsen hierbij nodig, en welke barrières ervaren huisartsen bij het gebruiken van deze diagnostiek, richtlijnen en classificaties voor patiënten? Ook de bredere vraag of het überhaupt wenselijk is om ras en etniciteit te blijven gebruiken als biologische categorieën in zorg en onderzoek blijft onderbelicht. Het RaceCareEurope (https://soc.kuleuven.be/ceso/life-sciences-society-lab/Research/racecareeurope) van de universiteit KU Leuven is het eerste vergelijkende onderzoek naar het gebruik van etnische categorieën in de huisartsgeneeskunde en diagnostiek in drie verschillende Europese landen. Het RaceCareEurope onderzoeksprogramma is gefinancierd door de European Research Council onder het European Union's Horizon 2020 programma (Marie Skłodowska-Curie Actions agreement n° 101030602).

Neem deel aan een focusgroep

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan een focusgroep, waarvan de resultaten worden gepubliceerd in Huisarts Nu. Een deel van deze publicatie zal worden geschreven op basis van gesprekken met leden/huisartsen van Domus Medica over hun ervaringen met het gebruik van raciaal-etnische categorieën in de huisartsgeneeskunde in Vlaanderen. Concreet nodigen wij u uit om deel te nemen aan een focusgroep sessie van circa 90-120 minuten op een nader te bepalen middag in november of december van dit jaar in Leuven of Antwerpen (afhankelijk van de voorkeur van participanten). Tijdens deze focusgroep zullen vragen gesteld worden over uw ervaringen met de rascategorie in de eGFR-laboratoriumresultaten, etnische categorieën in spirometrie software, het voorstel om etniciteit standaard te registeren in de zorg, diversiteit en inclusie in de geneeskunde opleiding en opleiding tot huisarts, en diversiteit en inclusie in de richtlijnen en naslagwerk voor huisartsen. De bijeenkomst zal worden afgesloten met een diner.

Als u interesse hebt in deelname aan deze focusgroep of bij eventuele vragen, kunt u een e-mail sturen naar de uitvoerend onderzoeker van de KU Leuven Dr. Alana Helberg-Proctor (alana.helberg-proctor@kuleuven.be) of professor Dirk Avonts van Domus Medica (dirk.avonts@domusmedica.be).