Gezonde Mond symposium 22 april 2022

Terug naar overzicht

Op 22 april 2023 vindt het symposium van het Vlaams Instituut Mondgezondheid (roepnaam ‘Gezonde Mond’)plaats. Centraal staat samenwerking in de zorg rond mondzorg, een gezondheidsthema waarin wij als artsen ook een belangrijke rol hebben.

Gezonde Mond is een partnerorganisatie van de Vlaamse overheid met als missie om als expertisecentrum in Vlaanderen en Brussel-hoofdstad in te zetten op de versterking van de preventieve mondzorg van de burger en van kwetsbare doelgroepen in het bijzonder.

Naast lezingen rond oa. geïntegreerde zorg, een panelgesprek, wordt tijdens workshops ook ingegaan op organisatie van mondzorg voor verschillende doelgroepen (oa. zorgafhankelijke personen).

Accreditering voor artsen en tandartsen is aangevraagd.

Het volledige programma kan u hier vinden.