Focusgroep-studie over klinische beslissingsondersteuning: deelnemers gezocht

Terug naar overzicht

Met deze studie onderzoeken we de voorkeuren van artsen voor het gebruik van klinische beslissingsondersteuning bij de behandeling van infecties bij kinderen. Klinische beslissingsondersteuning kan u als arts helpen om gepast antibiotica voor te schrijven.

De informatie zal worden verzameld aan de hand van focusgroepen. Een focusgroep is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij een groep mensen wordt samengebracht om te discussiëren over een vooraf bepaald onderwerp. Het is dus een soort interview waaraan meerdere respondenten tegelijkertijd deelnemen. In dit geval zal de groep bestaan uit Belgische artsen die acuut zieke kinderen behandelen in de ambulante zorg. De studie is goedgekeurd door EC Onderzoek UZ Leuven / KU Leuven (MP022375). 

Een redelijke vergoeding is voorzien.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie of deelname kan u terecht bij hannelore.dillen@kuleuven.be.
Voor meer informatie over klinische beslissingsondersteuning, bekijk dan volgend filmpje.

Onderzoekers:

Hannelore Dillen (onderzoeker KU Leuven)

Annelien Dankaerts (masterstudent biomedische wetenschappen KU Leuven)

Jan Verbakel (professor huisartsgeneeskunde KU Leuven)