Enquête: Publieke opvattingen over COVID-19 Vaccinatie

Terug naar overzicht

Oproep invullen enquête

Afgelopen jaar nam researcher Kristien Coteur van het ACHG deel aan een kleinschalig Europees fellowship, bestaande uit onderzoekers uit acht verschillende landen, aangesloten bij het European General Practice Research Network (EGPRN). In dit onderzoek wordt gefocust op de Eerstelijnszorg en de volksgezondheid. Ze hebben een vragenlijst gemaakt om meer te weten te komen over de opvattingen en ideeën van mensen zonder zorgkwalificatie over COVID-19-vaccinatie. Door deze vragenlijst in te vullen, kunt u helpen de informatie over vaccins af te stemmen op de behoeften van het publiek voor toekomstige informatiecampagnes. 

Het is een anonieme vragenlijst die 10 tot 15 minuten in beslag neemt. U kunt de vragenlijst op elk moment sluiten. Alle verzamelde gegevens worden verwerkt door de onderzoekers. Bij voorbaat dank voor het delen van uw mening! Iedereen die 18+ en niet opgeleid in een (bio)medische discipline kan deelnemen.

De vragenlijst kan je vinden via de QR-code in de poster of via deze link.

Wees ook zeker welkom om de poster af te drukken en op te hangen in de praktijk!

Hartelijk dank!