Een New Deal voor huisartsgeneeskunde

Terug naar overzicht
Minister Frank Vandenbroucke lanceerde in juni 2022 de visietekst ‘Naar een New Deal voor de huisarts(praktijk)’. Een van de onderdelen van deze New Deal is het uittekenen van een nieuw organisatie -en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde. De doelstellingen van het New Deal nieuwe organisatie-en financieringsmodel zijn:


  • Voldoende stimulerend zijn,
  • De toegankelijkheid voor de patiënt vrijwaren en waar nodig verbeteren, met specifieke aandacht voor de kwetsbare patiënt,
  • Inzetten op continuïteit van zorg en beschikbaarheid,
  • Huisartsen correct vergoeden voor taken tijdens en buiten de consultaties,
  • Taakdelegatie toelaten,
  • De juiste incentives leggen, onder meer inzake preventie, populatiemanagement, multidisciplinaire samenwerking, kwaliteit, beschikbaarheid…,
  • Zowel overconsumptie als-onderconsumptie vermijden
  • Administratieve eenvoud maximaal nastreven.

Een reflectiegroep bestaande uit de artsensyndicaten, ziekenfondsen, wetenschappelijke huisartsenverenigingen en hun jongerenafdelingen, vertegenwoordigers van huisartsen in opleiding, academische huisartsenafdelingen, het RIZIV en de huisartsenkringen, zal aanbevelingen formuleren over dit nieuwe organisatie-en financieringsmodel. Hierbij wenst deze reflectiegroep ook de mening van de huisartsen op het terrein te bevragen, via deze vragenlijst. De resultaten van deze bevraging zullen voorgelegd worden aan deze reflectiegroep en later ook aan de bevoegde instanties binnen het RIZIV, met als doelstelling een 3e organisatie- en financieringsmodel voor de huisartsgeneeskunde te ontwikkelen. U kan de resultaten van deze bevraging later vinden op de website van EPI-Centre van de KU Leuven, op https://www.epi-centre.be/.

In de vragenlijst wordt uw RIZIV-nummer bevraagd, om na te gaan of het antwoord werd ingestuurd door een huisarts en om dubbele antwoorden te vermijden. Na deze controle worden deze gegevens verwijderd voor de verdere verwerking, en is anonimiteit verzekerd.

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 to 20 minuten in beslag. U kan deze hier vinden of via onderstaande QR-code


Onderzoeker: Prof Ann Van den Bruel,
Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde, KU Leuven,
Kapucijnenvoer 7 blok h, 3000 Leuven
ann.vandenbruel@kuleuven.be