Depressie Barometer

Terug naar overzicht
The Health Policy Partnership ontwikkelde een Depressie Barometer ter ondersteuning van prestatiebeoordelingen in het nationaal zorgbeleid voor mensen met een depressie, en paste dit toe op landen in heel Europa.Het raamwerk dat ten grondslag ligt aan de barometer is ontwikkeld op basis van een internationale literatuurstudie en in overleg met een adviesgroep van deskundigen, onder wie onze eigenste Prof. dr. Geert Goderis.


Originele tekst samen met de volledige Barometer te vinden op de officiële site van het HHP

© HHP

Context

Depressie heeft een diepgaand effect op het leven van mensen en is gekoppeld aan een aantal negatieve gevolgen, waaronder een lager inkomen, chronische ziekte en een grotere kans op overlijden. Het bijbehorende stigma kan mensen ervan weerhouden de zorg te zoeken die ze nodig hebben.

De depressieproblematiek wordt acuut gevoeld in heel Europa, met landen die miljarden uitgeven aan geestelijke gezondheidszorg. Veel landen richten zich op het deïnstitutionaliseren van zorg, met als doel diensten in de gemeenschap te brengen. Sommigen hebben nationale plannen voor geestelijke gezondheidszorg geïmplementeerd. Ondanks deze inspanningen blijven er tal van belemmeringen bestaan ​​voor de toegang tot en het aanbieden van hoogwaardige zorg. Deze omvatten stigmatisering ten aanzien van psychische aandoeningen, gefragmenteerde zorg en regionale ongelijkheden bij de toegang tot geestelijke gezondheidsdiensten.

Om de behandeling van depressie te verbeteren, moeten beleid en praktijk zich richten op vier belangrijke gebieden: 

  • integratie van geestelijke gezondheid in bredere gezondheids- en sociale zorgdiensten om de continuïteit van de zorg te verbeteren
  • het verzamelen en analyseren van gegevens over depressie
  • mensen met een depressie in staat stellen actief betrokken te zijn bij beslissingen over hun eigen zorg
  • gebruik van digitale hulpmiddelen om de toegang tot zorg te verbeteren.


Wat het HHP heeft bereikt

Als vervolg op hun eerdere werk over het vinden van een duurzame benadering van depressie, heeft het HHP een reeks scorekaarten ontwikkeld die zijn ontworpen om de beoordeling op nationaal niveau van beleid en zorgverlening voor mensen met een depressie te ondersteunen. De scorecards zijn gebaseerd op een raamwerk dat is ontwikkeld na een internationale literatuurstudie en overleg met een adviesgroep van deskundigen.

De Baromter is in eerste instantie toegepast op vier landen: België, Frankrijk, Italië en Roemenië – in overleg met nationale experts uit elk land. De bevindingen zijn samengevat in afzonderlijke landenrapporten, opgesteld in het Engels en vertaald in de lokale taal/talen van elk land.

Om de lancering van het scorecardrapport van elk land te begeleiden, zijn er video's ontwikkeld waarin de experts op nationaal niveau de prioriteiten in hun land bespreken.

Het werk aan dit project gaat door, met rapporten over meer landen in ontwikkeling.

Lees de volledige Belgische Barometer hier.