Coaching traject ACHG: Hands on denk/doe dag

Terug naar overzicht
Het ACHG doorloopt momenteel een coaching traject in opvolging van het beleidsplan dat een tiental jaar geleden werd gemaakt. De bedoeling van het coaching traject is om de zichtbaarheid en maatschappelijke impact van het ACHG te vergroten en om de interne verbondenheid te versterken. Om dit traject in goede banen te leiden wordt samengewerkt met een externe partner (Tweeperenboom).

Op donderdag 27 oktober kwamen de collega’s van het ACHG en andere relevante stakeholders massaal bijna voltallig bij elkaar voor een eerste hands on coaching denk/doe dag in De Hoorn. Op basis van een eerdere bevraging bij de werknemers en het beleidsplan kwamen 4 werven naar voren:

  1. Werf 1: Als grootste academisch centrum huisartsgeneeskunde van het land ook effectief een toonaangevende rol spelen in onderwijs, onderzoek en dienstverlening
  2. Werf 2: Meer visibiliteit en een duidelijker gezicht naar de buitenwereld
  3. Werf 3: Als één bevlogen team samenwerken (minder eilandjes) en zo ook naar buiten treden
  4. Werf 4: Fiere studenten opleiden die aan dit toonaangevend centrum studeren

Brainstorm

Tijdens de namiddag vond een eerste brainstorm plaats over elk van deze thema’s. Per werf werd nagedacht over het belang ervan, welke praktijken er al bestaan en behouden/versterkt dienen te worden, waar de grootste uitdagingen liggen, en waar we op moeten inzetten om doorbraken te kunnen realiseren. We blikken terug op een inspirerende dag, waarbij op een gemoedelijke doch gerichte wijze werd nagedacht over de interne en externe werking van ons academisch centrum.

Veel aanwezigen hebben zich vervolgens geëngageerd voor een werf en zullen op korte termijn actief aan de slag gaan met de geleverde input. Wie alsnog wil aansluiten, is zeker welkom!

We zijn erg benieuwd naar het verdere verloop en resultaat!