Webinar: Van het cardiovasculair risico bij diabetespatiënten tot de diagnose van hartfalen en de organisatie van de hartfalenzorg in de huisartsenpraktijk (Domus Medica)

De plaats van SGLT2-inhibitoren bij de behandeling van hartfalen doet ons stilstaan bij het belang van glycemie als centrale parameter in de pathogenese van beide aandoeningen. De cardiovasculaire outcome trials van SGLT2-inhibitoren hebben onze ogen geopend over hartfalen bij diabetes, maar hebben ons ook aan het denken gezet over de ideale aanpak van diabetes type 2. We moeten bijgevolg meer aandacht hebben voor cardiovasculair management bij diabetespatiënten en hier ook rekening mee houden bij onze keuze van glycemie verlagende farmaca. Tegelijkertijd dienen we onze behandeling te individualiseren, want de ene persoon met diabetes type 2 is de andere niet.

Helaas stellen we de diagnose van hartfalen in de huisartsenpraktijk vandaag nog te weinig en vaak te laat. In het tweede deel van deze webinar gaan we daarom in op de laatste richtlijnen met betrekking tot de diagnose van hartfalen en worden er praktische handvaten aangereikt om het diagnostisch proces in de huisartsenpraktijk te verbeteren.

Ook na de diagnose en behandeling door een cardioloog in het ziekenhuis is een belangrijke taak weggelegd voor de huisarts in de verdere opvolging en begeleiding van deze patiënten. Een goede, gestructureerde samenwerking tussen de huisarts en de cardioloog is bijgevolg noodzakelijk. In het laatste deel van deze webinar staan we stil bij de rol van de huisarts binnen de multidisciplinaire hartfalenzorg.


We sluiten deze webinar af met een Q&A-sessie, zodat u ook de ruimte heeft om vragen te stellen aan de sprekers.

Deze webinar is gratis en wordt georganiseerd in samenwerking met de firma Roche.


Sprekers:

  • Dr. Frank Nobels (endocrinoloog OLV Aalst)
  • Dr. Miek Smeets (huisarts)
  • Dr. David Derthoo (cardioloog AZ Groeninge)

Programma:

  • 20u00: start webinar
  • 20u00 – 20u05: introductie
  • 20u05 – 20u25: presentatie dr. Frank Nobels
  • 20u25 – 20u45: presentatie dr. Miek Smeets
  • 20u45 – 21u05: presentatie dr. David Derthoo
  • 21u05 – 21u15: Q&A-sessie


Extern
9/06/2022
20:00 - 21:15
Online via zoom
Inschrijven