Wat de huisarts anno 2023 moet weten over (jong)dementie (MCH)

Tijdens deze nascholing zal dieper ingegaan worden op nieuwe inzichten en richtlijnen rond de diagnose van dementie die relevant zijn voor de huisartspraktijk of de transmurale samenwerking. Hier zullen we ook focussen op specifieke doelpopulaties zoals personen met jongdementie en de oudere, fraile persoon met dementie. In een tweede luik overlopen we de huidige en toekomstige behandelingsmodaliteiten voor dementie, waarbij naast de medicamenteuze behandeling ook dieper ingegaan zal worden op niet medicamenteuze behandelingsstrategieën.

Sprekers:

  • prof. dr. Jos Tournoy - geriater, UZ Leuven en hoofd Gerontologie en Geriatrie, KU Leuven & prof. dr. Mathieu Vandenbulcke - ouderenpsychiater, UZ Leuven en diensthoofd ouderenpsychiatrie, UPC KU Leuven

Moderator:

  • dr. Jacqueline Van De Walle, huisarts

Inschrijven is noodzakelijk. Deelname kosteloos.

Vragen en inlichtingen

Contactnavorming
13/06/2023
12:00 - 13:00
Syntra AB Campus Leuven
Inschrijven