Van kwaad naar erger | Congres ouderenpsychiatrie over agressie bij ouderen (UPC)

Over agressie bij ouderen | 8e Congres ouderenpsychiatrie met een internationaal panel aan sprekers, georganiseerd door de dienst ouderenpsychiatrie van het UPC KU Leuven.

Programma:

9.00 | Deuren open en onthaal

9.30 | Verwelkoming
prof. dr. Mathieu Vandenbulcke, diensthoofd ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven

9.50 | Woord vooraf
Rick De Leeuw, schrijver, dichter, zanger, presentator, acteur en muziekproducer

10.10 | Muzikaal intermezzo
Muziektherapeuten LUCA School of Arts

10.20 | Nieuwe ontwikkelingen in agitatie en agressie bij dementie: van preventie tot intensieve zorg
prof. dr. Maarten Van Den Bossche, ouderenpsychiater UPC KU Leuven

10.50 | Koffie

11.20 | Agressie bij ouderen met persoonlijkheidsstoornissen – van heterotypische continuïteit tot ouderencriminaliteit
prof. dr. Bas van Alphen, hoogleraar ouderenpsychologie, Mondriaan Heerlen-Maastricht & VUB

11.50 | Muzikaal intermezzo
Muziektherapeuten LUCA School of Arts

12.05 | Lunch

13.20 | Symposia

 • Symposium 1 | Oudere plegers van misdrijven: vele tinten grijs
  Stefaan De Smet, PhD, lector en wetenschappelijk medewerker, Hogeschool Gent
 • Symposium 2 | Omgaan met agressie binnen het UPC KU Leuven: een intensieve (samen-)werking van preventie tot nazorg
  Kristof Monserez, hoofdverpleegkundige, dr. Hella Demunter, psychiater, An Henrard, psycholoog, Anke Coomans, muziektherapeut, UPC KU Leuven
 • Symposium 3 | Multimodale beeldvorming en neuromodulatie in depressie bij ouderen: resultaten van de Leuven Late-Life depression study
  Studie olv prof. dr. Jan Van den Stock, neuropsycholoog, KU Leuven
  • Resting-state functional brain changes in late-life depression
   Chih-Hao Lien, psycholoog KU Leuven
  • PET/MR-beeldvorming bij depressie op latere leeftijd
   dr. Thomas Vande Casteele, arts en psychiater in opleiding KU Leuven
  • Synaptische plasticiteit: een zoektocht naar het mechanisme achter elektroconvulsietherapie
   Maarten Laroy, psycholoog KU Leuven
  • Psychomotore dysfunctie bij ouderen met een depressie: een gevolg van verminderde synaptische densiteit?
   dr. Margot Van Cauwenberghe, neuroloog KU Leuven

14.35 | Koffie

15.05 | Symposia

 • Symposium 4 | Multidisciplinaire intensieve zorg voor personen met dementie en ernstige psychiatrische en gedragsproblemen
  prof. dr. Maarten Van Den Bossche, ouderenpsychiater, Anita De Moor, sociaal assistent, Marthe Helsen, muziektherapeut, Charlotte Kindermans, psycholoog, Philippe Minguet, kinesitherapeut, Daphne Vanderauwera, ergotherapeut, UPC KU Leuven
 • Symposium 5 | Zelfbeschadiging bij ouderen
  Lisa Van Hove, doctoraatsstudent VUB
 • Symposium 6 | Gevecht in de echt: over geweld in partnerrelaties op latere leeftijd
  Lies Van Assche, PhD, ouderenpsycholoog, Luc Van de Ven, ouderenpsycholoog, UPC KU Leuven

16.20 | Einde

Deelnameprijs:

Broodjeslunch inbegrepen

 • 120 euro
 • medewerkers UZ Leuven: 50 euro
 • studenten: 50 euro
 • medewerker Z.org KU Leuven?
  • je kan inschrijven als medewerker, zonder te betalen, de verrekening van je deelnameprijs gebeurt intern
  • stem vooraleer je inschrijft je deelname af met je leidinggevende via myUPC
   registreer je deelname in myUPC


Accreditering:

Accreditering psychiatrie voor artsen is aangevraagd.


Meer info en inschrijven kan hier!

Extern
26/10/2023
09:00 - 16:20
Provinciehuis Vlaams-Brabant; Provincieplein 1 - 3010 Leuven
Inschrijven