Symposium: The heart of the matter? De persoon!

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning is wel vaker de centrale topic in missie- en visieteksten van organisaties, beleidsnota’s en aanbevelingen van onderzoek. Tegelijk moeten we vaststellen dat de praktijk achterop loopt of onder druk staat en dat het aanbod en het perspectief van de aanbieders voorgaan.

De maatschappelijke evoluties dragen er toe bij om vandaag persoonsgerichte zorg en ondersteuning op een krachtige wijze aan de orde te stellen. De sterke individualisering, de diversiteit in vele betekenissen, de mondigheid van de soms veeleisende burgers zijn een belangrijk gegeven. Dit alles én de snelheid van werken, de veelheid van taken, de complexiteit en vluchtigheid van de zorgrelatie maken het ondertussen op de werkvloer niet vanzelfsprekend om persoonsgericht te werken.

Centraal in dit symposium staat de erkenning van het belang van de “persoon”. Hoe stellen we dit als streefdoel voorop in het denken én handelen rond zorg en ondersteuning?

Die vraag ligt ook vandaag voor bij het emeritaat van Prof. Chantal Van Audenhove. Wat was de rode draad doorheen haar loopbaan en inzet op zoveel momenten en plaatsen? Waar ging het voor haar om? Wat bewoog en dreef haar? Wat was haar volgehouden aandacht bij haar onderzoek en acties?

Drie sprekers geven elk vanuit een eigen invalshoek een perspectief op de thematiek.

Moderator is Guy Tegenbos.Volledig programma raadplegen en inschrijven kan hier.

Extern
6/10/2022
10:00 - 12:30
Promotiezaal Leuven; Naamsestraat 22 - 3000 Leuven
Inschrijven