Studiedag Professionalisering Eerste Lijn (Academie Voor De Eerste Lijn)

Iedereen doet aan (onderwijsgerichte) professionalisering!

De Academie voor de Eerste Lijn, gesteund door het Fonds Dr. Daniël De Coninck en beheerd door de Koning Boudewijnstichting, organiseert op 10 november een inspiratiedag voor de professionalisering van de eerste lijn.

Alles in de maatschappij beweegt sneller dan ooit tevoren. Hoe moeten (of kunnen) we hiermee omgaan zonder ons snel 'ondeskundig' te voelen?De Academie Voor De Eerste Lijn is overtuigd van de meerwaarde van het inzetten van ervaringskennis en daarbij betrekken van ervaringsdeskundigen en patiënten binnen educatie en vormingen. Net daarom vormt het ook één van de vier bouwstenen uit onze visietekst, met name ‘Problem Based Learning’.

Graag spelen we hier verder op in aan de hand van een keynote spreker en workshops die dieper ingaan op de volgende kernvraag:

Hoe kunnen we ‘ervaringskennis’ erkennen en inzetten binnen educatie envorming naast kennis en praktijk?


Doelgroep: 

Gericht op kennisinstellingen, expertisecentra, organisaties en instanties die opleiding en/of vorming aanbieden voor actoren binnen de eerste lijn


Het volledige programma vindt u hier.Prijs: (incl. netwerklunch)

- € 95

Contactnavorming
10/11/2022
09:00 - 16:30
Campus Thomas More, Antwerpsestraat 99 - 2500 Lier
Inschrijven