Studiedag 2022 Stagemeesters- en begeleiders: Privacy en GDPR in een opleidingscontext (KU Leuven)

Ook dit jaar organiseert het Facultair Bureau Stages in samenwerking met het Expertisecentrum Onderwijs van de Faculteit Geneeskunde een studiedag voor haar stagemeesters en -begeleiders. Deze gaat door op woensdag 1 juni 2022 van 16u tot 18u.

We zullen het hebben over GDPR in de opleiding of hoe je tijdens de opleiding van stagiairs rekening moet houden met de huidige Europese reglementeringen over gegevensbescherming.

Moet je toestemming vragen aan patiënten om hun pathologie in een casusbespreking te verwerken? Mag je informatie uit het begeleidingsgesprek met een stagiair doorgeven aan een volgende stagemeester?

Prof. Tom Goffin, gezondheidsjurist (UGent) en Prof. Jaan Toelen (KU Leuven) zullen vanuit hun expertise het thema toelichten en daarna is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen.

De studiedag wordt hybride aangeboden. U bent welkom op de campus Gasthuisberg, ON2, auditorium BMW 3. Bewegwijzering is voorzien.
Na afloop wordt een drankje voorzien. Meer info over parking en bewegwijzering volgt nog na inschrijving.

Maar u kan ook online aansluiten. U ontvangt dan de dag zelf de link via mail.

Accreditering wordt aangevraagd.

Contactnavorming
1/06/2022
16:00 - 18:00
Campus Gasthuisberg; ON2, auditorium BMW 3 - 3000 Leuven
Inschrijven