Regiegroep participatief toekomsttraject ACHG (enkel voor medewerkers ACHG)

Beste Collega’s,

Het is ondertussen al heel wat jaren geleden dat we met de afdeling een visie- en missiebeschrijving opmaakten.

Evenveel jaren en een gezondheidscrisis later stellen we vast dat er nogal wat doelstellingen en acties liggen te verstoffen.

Daarom nodigen we op 27/10 van 13-16u alle medewerkers van het ACHG uit om mee te denken en te werken aan de strategische doelstellingen voor onze afdeling.

Er werd al voorbereidend werk verricht in samenwerking met www.tweeperenboom.be maar voor de verdere uitwerking hebben we ‘alle handen nodig’

Hopelijk massaal aanwezig!

Meer info omtrent locatie en andere praktische zaken volgt.


Vriendelijke groet,

Bert Aertgeerts,

Birgitte Schoenmakers

Contactnavorming
27/10/2022
13:00 - 16:00
T.B.A.
Inschrijven