Palliatieve sedatie: van richtlijn tot praktijk (MCH)

Palliatieve sedatie als bijzondere vorm van symptoomcontrole in de terminale fase is een beslissing/ handeling waarbij, naast de juiste medische uitvoering, ethische overwegingen en zorgvuldigheid vereist zijn. In 2010/2012 werd de richtlijn palliatieve sedatie uitgewerkt om artsen en zorgverleners te helpen om, indien nodig, een palliatieve sedatie uit te voeren met aandacht voor lichamelijke, psychosociale en spirituele problemen van patiënt en naasten. In 2019 werd de richtlijn nog aangevuld met een checklijst die, als werkinstrument, het doel heeft de kwaliteit van palliatieve sedatie te bevorderen.
In de voordracht bespreken we, vertrekkende van de richtlijn, de praktijk van palliatieve sedatie en staan we stil bij de mogelijke moeilijkheden, valkuilen, ethische dilemma’s, …. die we ervaren in de praktijk.

Sprekers:

  • dr. Katleen Van Emelen - Geriatrie en palliatieve zorg, Heilig Hart Leuven & dr. Katharina Lobisch - huisarts, Burggracht Huisartsen

Inschrijven is noodzakelijk. Deelname kosteloos.

Vragen en inlichtingen

Webinars
16/02/2023
20:00 - 21:00
Online
Inschrijven