Menopauze, problemen die samenhangen, mentaal welzijn … (MCH)

Sprekers:

  • prof. dr. Johan Verhaeghe, kliniekhoofd Gynaecologie-Verloskunde aan UZ Leuven en gewoon hoogleraar KU Leuven

Moderator:

  • dr. Joris De Knijf, huisarts

Inschrijven is noodzakelijk. Deelname kosteloos.

Vragen en inlichtingen

Webinars
21/03/2024
20:00 - 21:00
Online via Zoom
Inschrijven