Klinische Navormingsavond Leuven (MCH)

Een uitermate boeiende en leerrijke ontmoeting tussen huisartsen en MCH-specialisten

Tijdens deze avond behandelen MCH-specialisten een casusbeschrijving vanuit hun discipline en expertise. Dit is geen klassiek symposium met sprekers en toehoorders, wel een interactief gebeuren. Zorgverstrekkers worden op een interactieve manier samengebracht. MCH-specialisten stellen hun discipline voor aan de hand van een demonstratie van klinische of technische vaardigheden, een casusbeschrijving,...

MCH focust op de meer gespecialiseerde zorg die, dichtbij de patiënt, buiten de
ziekenhuiscontext kan gebeuren. Door het systeem van verwijzing naar de specialist en terugverwijzing naar de huisarts krijgt de patiënt een gerichtere zorgverlening en wordt het zorgproces rond de patiënt opgebouwd. De huisarts blijft aan het
stuur in de opvolging van de patiënt.


    Contactnavorming
    25/04/2024
    20:00 - 22:00
    MCH Leuven, Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven
    Inschrijven