Het rationeel gebruik van antibiotica bij het acuut zieke kind (Pentalfa)

Kinderen krijgen regelmatig infecties die meestal veilig ambulant en zonder antibiotica kunnen worden behandeld. Nochtans krijgen heel veel kinderen in België antibiotica voorgeschreven, wat bijdraagt tot antimicrobiële resistentie en een hogere zorgafhankelijkheid.

Vaak geven artsen, naast de verwachtingen van de ouders en de voorschrijfcultuur, diagnostische onzekerheid aan, als reden om antibiotica voor te schrijven. Op welke manier kunnen artsen ondersteund worden in hun beleid bij acuut zieke kinderen? Welke aanpak kan bijdragen tot het reduceren van overbodig antibioticavoorschrijfgedrag? Hoe kunnen we antimicrobiële resistentie kwantificeren in kosten en baten voor de maatschappij? Tijdens deze sessie proberen we u op deze en vele andere vragen een antwoord te bieden vanuit onze blik als onderzoeker en artsen uit de eerste lijn.

Programma:

 • Ambulant antibioticagebruik bij acuut zieke kinderen in de eerste lijn
  Dr. Ruben Burvenich, dr. Hannelore Dillen (ACHG)
 • Rationeel voorschrijven bij acuut zieke kinderen door de huisarts: wat werkt wel en wat niet?
  Prof. dr. Jan Verbakel (ACHG)
 • Rationeel voorschrijven bij acuut zieke kinderen door de kinderarts: wat werkt wel en wat niet?
  Dr. François Vermeulen, dr. Bieke Tack (UZ Leuven)
 • Economische evaluatie van point-of-care interventies om antimicrobiële resistentie aan te pakken
  Dr. Erinn D’hulster (Epi-Centre)
Contactnavorming
19/05/2022
19:55 - 22:00
Auditorium Pentalfa; ON1 Herestraat 49 - 3000 Leuven
Inschrijven