Help! Mijn patiënt wil terug gaan werken! (Domus Medica)

Onze maatschappij wordt geconfronteerd met een groot aantal (langdurig) zieken. Onderzoek toonde aan dat het zetten van stappen naar werk een belangrijke bijdrage kan leveren aan het herstel van iemand. Als arts is het vaak niet eenvoudig om met jouw patiënt de terugkeer naar het werk te bespreken. Soms merk je bijvoorbeeld dat de werkhervatting na een rugoperatie, een knieprothese of een depressie niet al te vlot loopt of heb je de indruk dat jouw patiënt in de knoop ligt met de terugkeer naar het werk en is het zoeken hoe je of wie je patiënt hierin kan begeleiden. VDAB werkt daarom samen met het RIZIV en de mutualiteiten om arbeidsongeschikte werknemers en -werkzoekenden te begeleiden naar werk en heeft hiervoor een uitgebreid dienstverleningsaanbod uitgewerkt. Aan de hand van het re-integratiekompas krijg je een bondig overzicht van wat deze dienstverlening inhoudt.

Sprekers:

Nikolaj Basselé is ergotherapeut en supported employment coach van opleiding en werkt als expert re-integratie bij VDAB. Hjj is ook docent ergotherapie in Artevelde Hogeschool.


Prijs: Gratis 

Accreditering is aangevraagd


    Extern
    3/10/2023
    20:00 - 21:30
    Online
    Inschrijven