Dermatologie; eenvoudige hulpmiddelen, patroonherkenning, clues, tips and tricks bij de diagnostiek (MCH)

Dermatologie kent een ongeëvenaard aantal diagnosen; enkele duizenden. Ofschoon levensbedreigende huidziekten kunnen voorkomen is dit gelukkig een zeldzaamheid. Dit laat echter onverlet, dat het vaak belangrijk is een juiste diagnose te stellen. Het groot aantal diagnosen kan met zich meebrengen, dat de arts die met dermatologie te maken “door de bomen het bos niet meer ziet”.

Het voordeel van dermatologie is dan weer, dat de huid direct toegankelijk is. Dit geldt niet alleen voor direct observeren van de huid “what you see is what you get”, maar ook voor eventueel benodigde aanvullende diagnostiek.

Bij de diagnostiek speelt ook patroonherkenning een belangrijke rol. Het is daarbij soms niet zozeer belangrijk een exacte diagnose/ naam van diagnose te benoemen, maar wel aan te kunnen geven in welke richting gedacht moet worden om te kunnen bepalen wat het diagnostisch- en verder beleidsmatig traject zou moeten zijn.

Sprekers:

  • drs. C.J.M. Henquet, dermatoloog, praktijk huidziekten Genk

Inschrijven is noodzakelijk. Deelname kosteloos.

Vragen en inlichtingen

Contactnavorming
18/04/2023
12:00 - 13:00
Syntra AB Campus Leuven (Geldenaaksebaan 327, 3001 Leuven)