Bewindvoering, wilsombekwaamheid (MCH)

Voorlopige bewindvoering, handelingsonbekwaamheid, wilsonbekwaamheid, beroepsgeheim, omstandige geneeskundige verklaringen, machtigingen van de vrederechter, … Wanneer je in je praktijk een patiënt tegen zichzelf wilt beschermen, word je met al deze begrippen geconfronteerd. In dit webinar worden ze systematisch geduid en in hun context geplaatst.

Het doel van het webinar is om op een behapbare manier inzicht te verwezen in de juridische constructies waarmee de maatschappelijke beschermingsstatuten gepaard gaan, zodat men deze met (juridische) kennis van zaken kan toepassen in de praktijk.

Spreker:

  • prof.dr. Tom Goffin, docent gezondheidsrecht aan de UGent, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg

Moderator:

dr. Karel de Koker, huisarts

Inschrijven is noodzakelijk. Deelname kosteloos.

Vragen en inlichtingen

MCH


Webinars
10/05/2022
12:00 - 15:00
Online
Inschrijven