AUDIT en Feedback in de klinische praktijk: Van reactieve naar pro-actieve zorg. (Pentalfa)

De laatste 2 jaar heeft de COVID-19 pandemie onze gezondheidszorg gedomineerd en heeft een sterke belasting van onze ziekenhuizen en huisartsgeneeskunde veroorzaakt. Daarnaast zien we als het ware een pandemie aan chronische aandoeningen die in de volgende decennia onze ziekenhuizen en praktijken zal blijven overspoelen. 

Als clinici worden we opgeleid vanuit een ‘reactieve’ houding als zorgverlener: als een patiënt zich met een probleem aanbiedt, proberen we deze patiënt met de beste zorgen te omringen en te begeleiden. Echter, wanneer pandemieën van allerlei aard onze praktijken continue overspoelen, zal deze houding ongetwijfeld ervoor zorgen dat heel wat zorgverleners in de toekomst bezwijken onder deze verhoogde werkdruk. ‘Pro-actieve’ zorg door middel van populatie management kan een strategie zijn om hieraan het hoofd te bieden. AUDIT en Feedback zijn instrumenten om populatie management in de klinische praktijk te implementeren.

In deze Pentalfa sessie gaan we in op de principes van AUDIT en Feedback, hoe COVID-19 als katalysator voor de implementatie van AUDIT en Feedback in huisartsgeneeskunde heeft gewerkt en wat de maatschappelijke rol is van het elektronisch medisch dossier in een ‘data driven’ beleid.

Programma:

  • Principes en effect van AUDIT en Feedback
    Dr. Steve Van den Bulck (ACHG)
  • De COVID-19 barometer: implementatie van AUDIT en Feedback in de klinische praktijk
    Prof. dr. Bert Vaes (ACHG)
  • De maatschappelijke rol van het EMD: rol van de huisarts binnen een 'data driven' beleid
    Dr. Gijs Van Pottelbergh (ACHG)


Contactnavorming
17/03/2022
19:55 - 22:00
Auditorium Pentalfa; ON1 Herestraat 49 - 3000 Leuven
Inschrijven