Arbeidsongeschiktheid: de vlag en de lading (MCH)

In deze lezing wordt de universele definitie van het begrip arbeidsongeschiktheid toegelicht waarbij de begrippen risico, capaciteit en tolerantie centraal staan. Vervolgens worden zowel de theoretische als de praktische aspecten van arbeidsongeschiktheid tijdens de periode van het gewaarborgd inkomen en de Belgische Invaliditeitsverzekering behandeld. Naast de evaluatie komen de herstelmogelijkheden ruimschoots aan bod. De samenloop met het arbeidsongeval zal hierbij niet uit de weg worden gegaan. Tot slot wordt stilgestaan bij de specificiteit van de private verzekering gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen.

Sprekers:

  • Prof. dr. Marc Du Bois, hoofddocent en programmadirecteur master-na-master verzekeringsgeneeskunde

Moderator:

  • dr. Jacqueline Van De Walle, huisarts

Inschrijven is noodzakelijk. Deelname kosteloos.

Vragen en inlichtingen

Contactnavorming
12/09/2023
12:00 - 13:00
Syntra AB Campus Leuven (Geldenaaksebaan 327, 3001 Leuven)
Inschrijven